Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 februari

  Ståltillverkning kan bli ny marknad för skogen

  Höganäs.

  Nu till våren avgörs det om skogsrester kan användas för att göra stålindustrin vänligare för klimatet. Lyckas Cortus Energy kan skogsägarna se fram emot en ny stor marknad för restprodukter från skogen.

   I det åttakantiga tornet på Cortus anläggning reagerar kolpulver med ånga och ger en biogas som kan användas i Högnas tillverkning av metallpulver.
  I det åttakantiga tornet på Cortus anläggning reagerar kolpulver med ånga och ger en biogas som kan användas i Högnas tillverkning av metallpulver. FOTO: Torbjörn Esping

  – Det kan man tänka sig. I alla framtidscenarior som handlar om att ersätta fossila bränslen är biobränslen ett huvudspår. Det är det som på ett industriellt sätt kan tillgodose de behov som finns, säger Rolf Ljunggren, som är grundare av Cortus Energy och som uppfunnit processen Woodroll.

  Hos företaget Höganäs startar just nu Cortus Energy upp en demonstrationsanläggning där tillverkningen av metallpulver ska ske med gas från flis från skogsrester i stället för med fossil naturgas.

  – Vi pysslar med allting som är farligt, det är brännbart, explosivt och det är giftiga gaser, säger Rolf Ljunggren när han visar runt i fabriken.

   Rolf Ljunggren på Cortus Energi har uppfunnit Woodroll som ger energigas av trädbränsle.
  Rolf Ljunggren på Cortus Energi har uppfunnit Woodroll som ger energigas av trädbränsle. FOTO: Torbjörn Esping

  Vi börjar med den stora fickan där flis från Södra tippas i. 80 kubikmeter ryms, vid drift matas nästan 8 kubik i timmen uppåt till torken med en elevator.

  Just nu är flisen från energived. Men när driften är stabil är tanken att använda grotflis. Barken är inget problem, tvärtom.

  – Det finns ett stort överskott på bark, och det är bland det billigaste som vi har att använda egentligen. Dessutom har det i tester i vår anläggning i Köping visat sig fungera bättre än den vanliga bränsleflisen, den ger ett lite större driftsfönster, säger Rolf Ljunggren.

   Skogsflis är råvaran till energigasen som tillverkas i Rolf Ljunggrens uppfinning Woodroll.
  Skogsflis är råvaran till energigasen som tillverkas i Rolf Ljunggrens uppfinning Woodroll. FOTO: Torbjörn Esping

  Så skapas gasen

  I torken som värms med rökgaser från förgasningsreaktorn tas fukten ned till under 5 procent. Upp till 3 ton i timmen matas in, och efter 45 minuter kommer 1,5 ton torr biomassa ut.

  Nästa steg är pyrolysen där flisen värms genom indirekt stålningsvärme med tuber i en gastät tunna. Processtemperaturen är 400 grader, och i den värmen förgasas biomassan. Den pyrolysgas som bildas används som energikälla till hela processen: torkningen, pyrolysen och produktionen av syntesgas.

  I pyrolysen bildas också ett reaktivt biokol efter 30 till 40 minuter. Kolet mals till ett fint pulver, där kornen är mindre än 100 mikrometer, en tiondels millimeter. Pulvret skickas till en ficka ovanför syntesgasförgasaren.

  – Vi använder ordet char för det, men i princip är det grillkol, det är ett helt svart solitt material.

   Skogsflis är råvaran till energigasen.
  Skogsflis är råvaran till energigasen. FOTO: Torbjörn Esping

  Och det är nu det ska hända: I en åttakantig reaktor ska den förnybara gasen som ska ersätta naturgas tillverkas.

  Med hjälp av 14 brännare värms reaktorn upp till 1 100 grader. I mitten släpps en 500 grader varm vattenånga in med överljudsfart i ett tryck på 12 till 14 bar. Vid sidan av ångan sugs kolpulvret in i reaktorn. Kolet reagerar med ångan och bildar en gas som består av vätgas, kolmonoxid, koldioxid och metan.

  Gasen kyls ned till minus åtta grader, komprimeras, och skickas till en av Höganäs ugnar för metallpulver. 2 000 kubik syntesgas i timmen ska ersätta 600 kubikmeter naturgas.

   Kolet mals till ett fint pulver i en kvarn.
  Kolet mals till ett fint pulver i en kvarn. FOTO: Torbjörn Esping

  Lägre klimatavtryck

  Planen är att i mars kunna köra anläggningen kontinuerligt, och bevisa att den stora semikommersiella anläggningen fungerar. Höganäs ska sedan under ett halvår se hur gasen fungerar i produktionen av metallpulver.

  – Man kan inte elda den på samma sätt som naturgas, för den brinner på ett annat sätt. Den är lättare, flamman brinner med mycket högre hastighet, säger Magnus Petterson, energisamordnare på Höganäs AB.

  Om allt fungerar kommer Höganäs att använda gasen för att tillverka ett metallpulver med väsentligt lägre klimatavtryck. Processen skulle också kunna användas i den stora stålindustrin och skulle då bli en rejäl marknad för skogsrester. SSAB är med på ett hörn i Höganäs. Cortus Energy är också med i ett samarbete för att ta fram biojetbränsle från skogsråvara.

   Magnus Pettersson är energisamordnare på Höganäs AB.
  Magnus Pettersson är energisamordnare på Höganäs AB. FOTO: Torbjörn Esping

  Gasen från anläggningen i Höganäs på 6 MW minskar utsläppen med 10 000 ton koldioxid per år. I dag släpps årligen 200 000 ton koldioxid ut i Höganäs. Höganäs har bestämt sig för att bli klimatneutrala till 2045.

  Och faktum är att Woodroll-processen skulle kunna användas till att sänka utsläppen ännu mer. Vätgasen skulle kunna separeras och ersätta fossilt baserad vätgas i processen. Kolet från pyrolysen skulle kunna ersätta det fossila kol som används.

  – Vi kanske inte kan ersätta allt, men vi skulle kunna komma en bra bit med förnybart kol baserat på den här processen. Vi vill göra fler tester och i större skala. Men det vi har gjort ser bra ut, det är inget snack om saken, säger Magnus Pettersson.

  Woodroll i Höganäs

  Woodroll-anläggningen med en effekt på 6 MW uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

  Investeringssumman är inte offentlig. Enligt Rolf Ljunggren handlar det om om väsentligen mer än de redovisade 170 miljoner kronorna. Förutom statligt stöd på 46 miljoner har börsnoterade Cortus finansierat anläggningen med banklån och eget kapital.

  Industriella partners inom projekt Probiostål är: ABB, Calderys, Höganäs AB, Södra Skogsägarna, Sveaskog, SSAB och Outokumpu, där de två sistnämnda bidrar med materialleveranser.

  Källa: Cortus Energy.

  Relaterade artiklar

  Till toppen