Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 november 2018

  Sökes: Detektiver för att rädda skogen

  Naturskyddsföreningen vill granska Skogsstyrelsens hantering av avverkningsanmälningar i fjällnära skog. Orsaken är att de misstänker att myndigheten inte tar hänsyn till den ideella naturvårdens synpunkter.

   Fältbiologerna söker detektiver som för Naturskyddsföreningens räkning ska granska avverkningsanmälningar. Sedan ATL intresserat sig för frågan har efterlysningen tagits bort från hemsidan.
  Bild 1/2 Fältbiologerna söker detektiver som för Naturskyddsföreningens räkning ska granska avverkningsanmälningar. Sedan ATL intresserat sig för frågan har efterlysningen tagits bort från hemsidan. FOTO: Skärmdump
   "Jag skulle inte använda ordet detektiv utan det handlar snarare om ideella skogsaktiva medlemmar som ska läsa igenom ett antal beslut om avverkning i fjällnära skog", säger Malin Sahlin.
  Bild 2/2 "Jag skulle inte använda ordet detektiv utan det handlar snarare om ideella skogsaktiva medlemmar som ska läsa igenom ett antal beslut om avverkning i fjällnära skog", säger Malin Sahlin. FOTO: Rolf Segerstedt

  ”Detektiver sökes för att rädda skogen!”. Det var rubriken på en efterlysning på Fältbiologernas hemsida i slutet på förra veckan. För Naturskyddsföreningens räkning vill Fältbiologerna hitta eldsjälar som kan gå igenom avverkningsanmälningar.

  Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen misstänker att Skogsstyrelsen är dålig på att ta hänsyn till synpunkter från den ideella naturvården vid avverkningsanmälningar, och att besluten inte är motiverade utifrån deras synpunkter. Föreningen hinner inte själva gå igenom alla ärenden, och behöver därför hjälp av frivilliga med detta ”detektivarbete”.

  Rättslig väg

  Genomgången behövs för att ta ställning till om Naturskyddsföreningen i fortsättningen ska ”dra ärenden den rättsliga vägen”. De frivilliga detektiverna behöver inga förkunskaper, står det i efterlysningen, och för att avgränsa uppgiften ska de börja med avverkningsanmälningar i fjällnära skog.

  Enligt Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen, vill de följa upp vad som hänt sedan Änok-domen. Där överklagade Naturskyddsföreningen Skogsstyrelsens beslut om att tillåta avverkning. Högsta förvaltningsdomstolen gick på Naturskyddsföreningens linje och konstaterade att avverkning inte fick ske i området.

  Kan det vara så att Skogsstyrelsen beaktar era synpunkter men kommer till en annan slutsats?

  ”Det får genomgången visa. Antingen kommer vi fram till att det inte finns några problem, eller så kommer vi fram till det motsatta och då kommer vi förmedla detta till Skogsstyrelsen”, skriver Malin Sahlin i ett mejlsvar till ATL.

  Incitament

  Tror du att nuvarande hantering av avverkningar i fjällnära skog, där ersättning till skogsägarna ifrågasätts, samt ert eget detektivarbete ökar eller minskar markägarnas incitament att bevara och utveckla skogens naturvärden?

  ”Det här är två helt olika saker. Vi vill se hur den ansvariga myndigheten hanterar tillståndsärenden där miljöorganisationer varit aktiva. Ersättningsfrågan i fjällnära skog är inte något som vi tittar på i samband med detta”, skriver Malin Sahlin.

  Men även om det är två olika saker så kan utebliven ersättning och ett hårdare tryck att ta hänsyn till naturvårdens synpunkter ge samma effekt för skogsägaren – minskade möjligheter att få utkomst från sin skog.

  Tagit bort efterlysningen

  Hur kan markägarnas incitament att engagera sig i naturvårdsarbetet ökas?

  ”Det behövs fler verktyg i verktygslådan när det gäller ersättningsmodeller och positiva incitament, till exempel ett nytt utbytesmarkspaket som möjliggör att även mindre markägare kan få ta del av utbytesmarker”.

  Sedan ATL kontaktat Naturskyddsföreningen angående efterlysningen av detektiver har den tagits bort från hemsidan. På frågan om varför svarar Malin Sahlin:

  ”Förfrågan var tänkt att endast gå ut internt till Fältbiologernas skogsaktiva medlemmar. Den lämpar den sig bäst i interna kanaler, och är därför nedtagen från Fältbiologernas webb”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen