Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 april

  Södras rörelseresultat lyfte

  Den onoterade skogskoncernen Södra redovisar ett högre rörelseresultat om 547 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, ett märkbart lyft jämfört med motsvarande kvartal året innan på 227 miljoner kronor.

  FOTO: Södra

  ”Resultatet är en effekt av den stärkta prisbilden för Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror”, skriver bolaget i rapporten.

  Rörelsemarginalen steg till 10 procent (4) och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10 procent (4).

  Omsättningen för kvartalet kom in på 5 733 miljoner kronor (5 576).

  Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 378 miljoner kronor (27) och avspeglar den betydligt högre prisbilden på sågade trävaror. Samtidigt var den underliggande efterfrågan på sågade trävaror fortsatt god, samtidigt som lagernivåerna var på en historiskt låg nivå för säsongen.

  Affärsområdet Södra Innovation, som bildades i mars i år, hade ett rörelseresultat för perioden på −52 miljoner kronor (−23).

  ”Utsikterna ser goda ut i närtid. Pandemin gör det svårt att göra bedömningar som sträcker sig över hela året, men vi ser samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi”, kommenterar vd Lotta Lyrå i rapporten.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen