Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 februari 2018

  Södras medlemmar vinner på massaproduktionen

  ANALYS. Var i landet skogen ligger spelar stor roll för skogsbrukets lönsamhet. Skogsägarföreningen Södras framgångar är en av anledningarna.

   Södra invigde 2016 ett utbyggt bruk i Värö.
  Södra invigde 2016 ett utbyggt bruk i Värö. FOTO: Andreas Lindholm

  Jag hörde på omvägar att en skogsägare i Dalsland varje år firar dagen då han fick bli medlem i Södra. Tyvärr kan jag inte garantera sanningshalten i berättelsen, men klart är att geografin har avgörande betydelse för svenska skogsägares lönsamhet.

  Södra gjorde förra året en rörelsevinst på 1 917 miljoner kronor. Vinstdelningen till ägarna föreslås bli 868 miljoner kronor.

  Massatillverkningen är dragloket. Under 2017 var efterfrågan på barrmassa stor och priset gick stadigt upp. Dessutom var dollarn stark i förhållande till den svenska kronan. Södra Cell ökade sin produktion och omsatte 9,8 miljarder kronor och rörelsevinsten var förra året 1 924 miljoner kronor, alltså större än hela koncernens rörelsevinst.

  Det finns inga andra svenska massatillverkare som har samma produktmix eller så stor produktion av långfibrig sulfatmassa som Södra. SCA är dessutom mitt uppe i en stor investering, likaså har Rottneros ett pågående investeringsprogram. Men om vi ändå ställer bolagen mot varandra kan vi konstatera att Södra Cells rörelsemarginal förra året var 20 procent, den justerade rörelsemarginalen för SCA:s massatillverkning var 9 procent och Rottneros rörelsemarginal 8 procent.

  Geografisk gräns avgör

  Södras sista pappersbruk såldes 1989, ett vägval som de senaste åren visat sig vara väldigt lyckosamt. Men Södras framgångar inom massatillverkningen beror förstås inte bara på tur. Företaget är helt enkelt väldigt duktigt på att få till sin massakokning. Det är säkert många kockar till soppan, men värt att notera är att Södra Cells affärsområdeschef sedan tio år heter Gunilla Saltin. Under samma period har åtskilliga chefer för Södras sågverk och interiördel kommit och gått.

  Förutom Södras lönsamma massatillverkning, vars vinst medlemmarna får del av, finns det även skillnader i massavedsprislistorna mellan föreningarna. Skogsägare i Dalsland som är medlemmar i Södra får 320 kronor per fastkubikmeter för barrmassaved. Skogsägare några mil norrut i Värmland får 255 kronor när de säljer till Mellanskog – före transportavdrag.

  Ingen lönsamhet trots löften

  Södra Wood når dock trots ambitioner och löften år efter år från dess högsta chefer inte någon större lönsamhet. Södra skriver i sin bokslutskommuniké att 2017 var ett bra år för sågverken. Ändå är rörelsevinsten bara 38 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal för Södra Wood på 1 procent.

  Södra redovisar inte den sågade volymen för 2017, men med hjälp av 2016 års siffror kan vi räkna ut att intjäningen var cirka 21 kronor per kubikmeter. För fjärde kvartalet redovisar Södra Wood en förlust.

  Inkomster från timret

  Bokslutskommunikén berättar att interiördelen, som bland annat har en produktion av vitmålade lister, var ett sänke för Södra Wood ifjol med en förlust på 119 miljoner kronor.

  Södra är inte ensamt om att ha problem. Norra, Norrskog och Mellanskog kämpar också – tillsammans med många privatägda – med sina sågverk. Men det är en klen tröst för skogsägarna, vars rotnetto till största delen består av inkomsterna från timret. Det är helt enkelt tråkigt att föreningarna inte lyckas tjäna pengar på det som är av störst värde för deras medlemmar.

  LÄS MER: Metsä betalar mer för massavedenPREMIUM: De vann stort på att sälja på rotPREMIUM: Rotpost är rätt i högkonjunktur

  Gränsen mellan Södra och Mellanskog

  I oktober 2006 träffade skogsägarföreningarna Mellanskog och Södra en principöverenskommelse som innebar att Mellanskog överlät verksamheten i Bohuslän och Dalsland till Södra. Sedan januari 2007 kan skogsägare i området söka medlemskap hos Södra.

   Skogsägarföreningarnas indelning.
  Skogsägarföreningarnas indelning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen