Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 december 2018

  Södra stämmer staten efter tjäderdom

  Södra tänker hjälpa markägaren som fick avverkningsförbud på grund av tjäder att stämma staten på skadestånd.

  – Redan inom ett par veckor kommer en stämningsansökan mot staten att lämnas in, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander i ett pressmeddelande.

  FOTO: Bengt Ekman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

  Högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, gick på torsdagen på Skogsstyrelsens linje att förbjuda två skogsägare i Hampedal att avverka skog för att skydda sex tjädertuppar, deras hönor och kycklingar.

  Det Skogsstyrelsen kräver innebär en förlust på 477 000 kronor enligt Södras beräkning.

  Skogsstyrelsen har hävdat att begränsningarna inte medför någon rätt till ekonomisk kompensation från staten. Mark- och miljööverdomstolen skriver däremot att markägarna har rätt till ersättning om pågående markanvändning försvåras avsevärt.

  ”Beslut på högre nivå”

  I det här fallet motsvarar hänsynen 30 procent av virkesvärdet. Det är mycket mer än de 10 procent av virkesvärdet som skogsägare brukar få tåla.

  – Om man tittat på den intrångsbegränsning man har enligt skogsvårdslagen så ligger det här beslutet på en högre nivå, säger Emil Bengtsson, distriktschef för Skogsstyrelsen i Göteborg, som ändå inte vill uttala sig om markägarna har rätt till ersättning.

  – Det kommer att visa sig, det får prövas i ett annat mål.

  Kan röra sig långt

  Domen i Mark- och miljööverdomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att förbjuda avverkningar upp till 900 meter från tjäderspelplatsen.

  Utgångspunkten för domstolen har varit att särskild hänsyn måste tas till tjäderns så kallade kycklingbiotoper i närheten till kända spelplatser, trots att hönor kan förflytta sig långa avstånd från en spelplats för att föda upp sina kullar.

  ”Rättslösa”

  Skogsstyrelsen välkomnar domen, medan Södra kräver en översyn av lagstiftningen.

  – Den tolkning av artskyddsförordning som både domstolar och myndigheter gör pekar på behovet att snabbt få till en översyn av lagstiftningen. Den rådande tolkningen riskerar enligt vår mening att strida mot de proportionalitetskrav och det egendomsskydd som den svenska grundlagen ger uttryck för. Människor upplever sig i dag rättslösa, säger Göran Örlander.

  Relaterade artiklar

  Till toppen