Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 februari 2019

  Snabbhet avgörande för barkborrevirket

  Det går att få mer än bränslevedspris för virke som angripits av barkborre. Men då gäller det att få ned träden snabbt.

   Hur lång tid det tar från angrepp till barkfall beror bland annat på vilken typ av blånadssvamp barkborrarna för med sig.
  Hur lång tid det tar från angrepp till barkfall beror bland annat på vilken typ av blånadssvamp barkborrarna för med sig. FOTO: Mats Carlén/Skogsstyrelsen

  I de insektsangripna skogarna i Götaland pågår en kamp mot kockan. Dels för att få ut virket innan granbarkborrarna svärmar, dels för att få ned angripet virke innan skadorna ger för stora prisnedsättningar.

  – Vi har en flexibilitet i hanteringen där vi kan skicka barkborreangripen ved mot bruken eller mot sågverken, och en prisbild som är neutral för skogsägaren, säger Olof Hansson, affärsområdeschef på Södra Skog.

  Samma pris

  Det innebär att den grövre ved, över 18 centimeter i diameter, som går till massaindustrin betalas med samma pris som det barkborreangripna virket som går till sågverken.

  – Om barken är kvar klassas det som vanligt timmer. Om barken faller av ska det normalt klassas som bränsleved. Men nu har vi infört ett sortiment med lägre pris där avfallen bark tillåts på både timmer och massaved. Det är en liberalisering av kraven för att kunna ta hand om volymerna och minska effekterna för drabbade skogsägare.

  För barkborreved över 18 centimeter, fri från lagringsröta och insektshål i veden och med max 10 procent skogsröta, betalar Södra 450 kronor per kubikmeter.

  Hur lång tid tar det från angreppen börjar tills virket börjar tappa i värde?

  – Det varierar väldigt mycket. Barkborrarna för in blånadssvamp, det dödar träden genom att transporten av vatten och näring stryps. Men det finns många olika typer av blånadssvamp så det är svårt att säga hur lång tid det tar.

   – Vi har infört ett sortiment som tillåter avfallen bark på både timmer och massaved för att kunna ta hand om volymerna och minska effekterna för drabbade skogsägare, säger Olof Hansson.
  – Vi har infört ett sortiment som tillåter avfallen bark på både timmer och massaved för att kunna ta hand om volymerna och minska effekterna för drabbade skogsägare, säger Olof Hansson. FOTO: Henrik Björnsson

  På väg mot industrin

  Enligt Skogsstyrelsen är cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog redan angripen i Götaland, och nästa år väntas angreppen bli minst lika stora. Det innebär att 5 miljoner kubikmeter, eller ungefär en tredjedel av Södras årliga virkesfångst, redan är på väg mot industrin.

  Var det något ni vägde in när ni nyligen sänkte timmerpriserna och höjde priset på bränsleved?

  Prisjusteringen gjordes eftersom det varit ett bra utbud av stående skog under andra halvåret i fjol och för att vi ser en avmattning av konjunkturen, framför allt på mer avlägsna marknader men nu även i Europa, säger Olof Hansson.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen