Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 juni 2019

  Snabb minskning av trävaruexporten

  Minskad export av sågade trävaror gör att Sverige tappar andelar på den globala marknaden. Men trots lägre volym gör priser och valutakurser att värdet ändå ökar.

   "Sågverken har gått på maxkapacitet och inte kunnat öka på grund av olika flaskhalsar i produktionen och dyr råvara", säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Foto: Arkivbild.
  "Sågverken har gått på maxkapacitet och inte kunnat öka på grund av olika flaskhalsar i produktionen och dyr råvara", säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Foto: Arkivbild. FOTO: Ann Lind n

  Sen början på 2018 har den svenska exporten av sågade trävaror minskat med över 10 procent och är nu nere på samma nivå som 2014. Det visar statistik från Skogsindustrierna.

  – Egentligen har produktionen stått still sen 2015 och inte ökat trots ökad efterfrågan. Sågverken har gått på maxkapacitet och inte kunnat öka på grund av olika flaskhalsar i produktionen och dyr råvara. De har inte prioriterat ökad produktion eftersom de sista kubikmetrarna skulle bli väldigt dyra att få in, utan i stället investerat i förädling, CLT till exempel, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

  ”Skrapat botten”

  Han beskriver hur sågverken under högkonjunkturen letat upp alla tillgängliga lager av råvara, ”skrapat botten” som han säger.

  – Under 2018 var både efterfrågan och lönsamheten hög. Då berodde de minskade leveranserna bland annat på att det inte fanns råvara, det var problem med väder, transporter och brist på förare. Nu har vi i stället ett läge med mer avvaktande köpare. Vi har gått från stor brist på varor till att det finns relativt gott om trävaror men en mer avvaktande efterfrågan.

  Men den globala marknaden för sågade trävaror växer med några procent per år, vilket alltså innebär att Sverige tappar marknadsandelar.

  – Ja, så är det. Framför allt Ryssland ökar, men även i Mellaneuropa ökar produktionen, bland annat på grund av barkborretimmer.

   Efter att ha legat ganska stabil sen 2015 har exporten av sågade trävaror dalat snabbt sedan början på 2018.
  Efter att ha legat ganska stabil sen 2015 har exporten av sågade trävaror dalat snabbt sedan början på 2018. FOTO: Skogsindustrierna

  Värdet ökar

  Trots den minskande exportvolymen har värdet på exporten ändå ökat. 2014 låg det på cirka 22 miljarder kronor, 2018 hade det ökat till 29 miljarder kronor, det högsta värdet någonsin. Orsakerna är bland annat bättre priser och en försvagad krona.

  – Kurvan över värdeutveckling är ju lite roligare än den över exportvolym. Under 2018 ökade värdet trots mindre volymer, och jag tror att det hållit i sig hittills under 2019, säger Magnus Niklasson.

   Trots stagnerande volymutveckling har värdet på trävaruexporten ändå ökat kontinuerligt de senaste åren.
  Trots stagnerande volymutveckling har värdet på trävaruexporten ändå ökat kontinuerligt de senaste åren. FOTO: Skogsindustrierna

  Relaterade artiklar

  Till toppen