Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 maj 2019

  Smolk i bägaren inför Södras stämma

  Efter fjolårets rekordresultat håller Södra föreningsstämma den 23 maj. Samtidigt är föreningen en stark röst i debatten om äganderätten. Allt borde vara på topp. Men under ytan finns motsättningar.

   Södras styrelseordförande Lena Ek har hela tiden stått bakom VD Lars Idermark och hans sidouppdrag som styrelseordförande för Swedbank. ”"Han sköter sitt jobb utmärkt”, sa hon veckan innan Lars Idermark själv valde att lämna ordförandeposten i Swedbank.
  Södras styrelseordförande Lena Ek har hela tiden stått bakom VD Lars Idermark och hans sidouppdrag som styrelseordförande för Swedbank. ”"Han sköter sitt jobb utmärkt”, sa hon veckan innan Lars Idermark själv valde att lämna ordförandeposten i Swedbank. FOTO: Fotograf Mats Samuelsson AB

  Koncernchefen Lars Idermark har varit och är i blåsväder på grund av sitt tidigare sidouppdrag som ordförande för Swedbank. Det uppdraget lämnade han den 5 april i år, efter avslöjanden om bankens hantering av misstänkt penningtvätt.

  Samtidigt har Södras styrelse förlorat sin enda ledamot med skogsindustriell erfarenhet, Ola Hildingsson. Som nybliven pensionär från Domsjö Fabriker var han något av ett fynd till styrelsen när han tillträdde 2012. Men den 12 mars i år, veckorna efter tv-programmet Uppdrag gransknings avslöjande om Swedbank, begärde han eget utträde ur Södras styrelse.

  Ovanligt

  Att en styrelseledamot hoppar av bara ett par månader före ordinarie stämma är högst ovanligt. Södra valde dock att inte kommunicera avhoppet.

  Men till ATL ger flera oberoende källor en samstämmig bild: Avhoppet berodde på skilda åsikter om Lars Idermarks sidouppdrag som ordförande för Swedbank. Ola Hildingsson kunde inte acceptera de dubbla uppdragen, men när han inte fick styrelsen eller ordförande Lena Ek med sig valde han i stället att själv hoppa av.

   Enligt uppgifter till ATL valde Ola Hildingsson att lämna Södras styrelse eftersom han inte kunde acceptera Lars Idermarks dubbla uppdrag.
  Enligt uppgifter till ATL valde Ola Hildingsson att lämna Södras styrelse eftersom han inte kunde acceptera Lars Idermarks dubbla uppdrag. FOTO: Per Ågren/Södra

  Själv vill Ola Hildingsson inte kommentera uppgifterna.

  – Jag ser ingen anledning att kommentera det. Det är en styrelsefråga som bör behandlas inom styrelsen, säger han.

  Tidskrävande uppdrag

  ATL har pratat med tiotalet Södramedlemmar som delar kritiken mot de dubbla uppdragen. Genom åren har ännu fler sagt samma sak: Det är bra att en koncernchef har goda kontakter och inblick i andra företag. Men att sitta i styrelsen för en bank är inte som att sitta i vilken styrelse som helst utan mycket mer tidskrävande på grund av lagstiftningen. Och att då dessutom vara ordförande – det är ju ett heltidsuppdrag.

  Lars Idermark har suttit i Swedbanks styrelse sedan 2010, först som ordförande till 2013 och sedan som vice ordförande till 2016. När dåvarande ordföranden Anders Sundström i början av 2016 fick gå efter avslöjanden om att höga chefer i banken ägnat sig åt fastighetsaffärer vid sidan om, fick Lars Idermark återigen hoppa in som ordförande.

  Tillfälligt inhopp

  Då sade han att det var ett tillfälligt uppdrag på ett år. Trots det satt han kvar som ordförande även 2017 och 2018. Och just förlängningen som Swedbank-ordförande tyckte många inom Södra, både medlemmar och anställda, var märklig.

  – Egentligen ska det inte gå att ha två sådana uppdrag. Att vara VD i Södra är mer än ett uppdrag. Med facit i hand kan vi se att styrelsen i Swedbank inte haft kontroll, säger Södramedlemmen Sune Håkansson.

  Faller tillbaka på styrelsen

  Kerstin Blommegård, också hon medlem i Södra, har hela tiden varit kritisk mot de dubbla uppdragen.

  – Jag var med på Swedbanks stämma 2016 när Lars Idermark valdes till styrelseordförande. Valberedningens ordförande motiverade då en kraftigt höjd ersättning till styrelseordförande med att jobbet krävde minst 30-40 procent av en heltid.

  – Jag kan inte förstå hur Södras styrelse i flera år godkänt att VD bara jobbar 60-70 procent, och att det inte funnits en större öppenhet kring orsakerna till det. För mig faller det här tillbaka på styrelsen, säger Kerstin Blommegård.

  Hon fortsätter:

  – Känslan är att styrelsen och koncernchefen suttit i ett förvaltningsläge, och det har fungerat tack vare god konjunktur och svag krona. De borde i stället ha lagt all kraft och tid på framtidsfrågor, och där ser jag tre som viktigast: Hur skogsägarna kan rusta inför klimatförändringen, att öka lönsamheten samt forskning och innovation för att få fram nya produkter.

  Dubbla stolar

  Fortfarande har Lars Idermark kvar uppdraget som ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna. Där är han främste företrädare för de företag som är skogsägarnas motparter i förhandlingar om virkespriserna, samtidigt som han som VD för Södra ska se till att skogsägarna får så bra betalt som möjligt.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen