Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 februari 2018

  Småland är först ut med regional skogsstrategi

  Regeringen ser Smålands nya skogsstrategi som en förebild. Naturskyddsföreningen håller inte med utan vill att mer skog skyddas från hyggesbruk. Men på sin egen småländska skogsfastighet valde de att just kalhugga 45 procent av gammelskogen.

   Tolv aktörer med koppling till skog och regional utveckling från de tre småländska länen presenterar den gemensamma skogsstrategin för Småland.
  Tolv aktörer med koppling till skog och regional utveckling från de tre småländska länen presenterar den gemensamma skogsstrategin för Småland. FOTO: Länsstyrelsen Kronoberg

  Nyligen presenterades en skogsstrategi för Småland som tolv aktörer från tre län står bakom. Det är den första regionala skogsstrategin i landet som tagits fram kopplat till de regionala dialoger som genomförts inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

  Öka förädlingsvärdet

  Den småländska strategin, Smålands skogar får värden att växa, fokuserar på att stärka skogens värden i regionen och lyfter bland annat vikten av att öka skogens förädlingsvärde och innovationsgrad och samtidigt bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi.

  Den småländska strategin är den första regionala skogsstrategin i landet, men flera andra regioner håller på att skapa egna skogsstrategier, bland annat Västernorrland och Jämtlands län.

  Inspirera

  Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, deltog i lanseringen av den småländska skogsstrategin:

  ”Det är spännande att ta del av det arbete som de småländska aktörerna åstadkommit. Jag är övertygad om att denna strategi kommer att inspirera andra regioner i arbetet med att lyfta skogen som är så viktig för den gröna omställningen och jobb och tillväxt i hela landet”, säger hon.

  Men det är inte alla som tycker att strategin är inspirerande. Naturskyddsföreningen valde till exempel att i sista stund hoppa av samarbetet.

  ”Inte hållbar”

  ”I nuvarande utformning kan strategin inte anses vara hållbar vare sig ur ett samhälleligt eller ekologiskt perspektiv” skriver Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg, Jönköping och Kalmar i en motivering till avhoppet, och fortsätter:

  ”Knappt två procent av Smålands produktiva skogsmark är formellt skyddad. Sedan 1950 har större delen av de småländska skogarna hyggesavverkats och ersatts av monokulturer. Då det har blivit ont om produktiv skog med höga biologiska värden i Småland behöver de som finns kvar omgående skyddas men flera sådana miljöer behöver också återskapas.”

  Valde själva hyggesbruk

  Naturskyddsföreningens avhopp och motiveringen till det har väckt en hel del reaktioner på bland annat Twitter. Detta på grund av att Naturskyddsföreningen på sin egen småländska skogsfastighet Stubbhult under en tioårsperiod själva valde att kalhugga 45 procent av gammelskogen, något som ATL skrivit om tidigare.

  Efter drygt tiotalet hyggen såg skogen där ut som ”en vanlig småländsk utpräglad produktionsskog”, enligt Torbjörn Johnsen och Fredrik Reuter från sajten Skogsforum, som låg bakom granskningen av Naturskyddsföreningens skogsskötsel.

  Regional skogsstrategi för Småland

  Bakom den regionala skogsstrategin för Småland står: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Region Kronoberg, Regionförbundet Kalmar län, Region Jönköping, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Sveaskog, LRF Sydost, LRF Jönköping och Södra.

  Strategin består av sex delstrategier:

  Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri

  Öka förädlingsgraden och innovationsgraden

  Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential

  Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården

  Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet

  Uppnå balans mellan skog och vilt

  LÄS MER: Naturskyddsföreningens skogar granskasLÄS OCKSÅ: 13 avverkningsanmälningar för Stubbhult på 15 årLÄS ÄVEN: ”Vi har tagit fler hyggen”PREMIUM: Grep tjuven – riskerar själv åtal

  Relaterade artiklar

  Till toppen