Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 oktober 2019

  ”Sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkning”

  Stopp för registrering nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Det föreslår Skogsstyrelsen i en ny utredning.

   Skogsstyrelsen föreslår att registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan ska upphöra. Men samtidigt ska begreppet finnas kvar, och nyckelbiotoper registreras vid andra tillfällen.
  Skogsstyrelsen föreslår att registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan ska upphöra. Men samtidigt ska begreppet finnas kvar, och nyckelbiotoper registreras vid andra tillfällen. FOTO: Louise Elm/Skogsstyrelsen

  I en ny utredning förslår Skogsstyrelsen att registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan ska upphöra. Delar av innehållet i rapporten läckte ut redan i början på september, men nu går den alltså ut på remiss till en mängd instanser.

  Bakgrunden till förslaget är enligt Skogsstyrelsen bland annat att begreppet nyckelbiotop fått en annan innebörd än vad som var tänkt från början, detta sedan certifieringen knöt det till sig, och där anslutna aktörer förbinder sig att inte handla med virke från en nyckelbiotop.

  Ofrivillig roll

  På så sätt har Skogsstyrelsen ofrivilligt blivit en garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk, en roll som Skogsstyrelsen inte bör ha inom en certifiering som styrs av marknaden, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

  Skogsstyrelsen anser också att det är problematiskt när registreringen av nyckelbiotoper görs i samband med avverkningsanmälan eftersom det kan påverka tilltron till tillsynsverksamheten.

  ”Utredningen har behandlat svåra frågeställningar och gjort komplicerade avvägningar. I utredningsarbetet har vi kommit till flera nya insikter, inte minst när det gäller vår tillsyn kopplat till registreringen. Det har lett fram till de här förslagen och nu är det mycket viktigt att vi får synpunkter från en bredd av remissinstanserna”, säger Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens Skogsavdelning, i en kommentar.

  Nya arbetssätt behövs

  Men enligt utredningen ska Skogsstyrelsen ändå behålla nyckelbiotopsbegreppet och fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel områdesskydd och i uppdragsverksamheten. Dessutom behöver nya arbetssätt utvecklas för att samla kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden.

  Efter remissrundan är tanken att Skogsstyrelsen ska fatta beslut senare under hösten. Men även om styrelsen beslutar enligt förslagen kommer det beslutet inte träda i kraft förrän nya arbetssätt finns på plats.

  Relaterade artiklar

  Till toppen