Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 december 2019

  Skötselförsök ska rädda virkesvärden

  I norra Sverige finns 100 000 hektar unga tallskogar som skadats av bland annat törskatesvamp. Nu ska Skogforsk testa hur tillväxtförlusterna kan minimeras med olika skötselmodeller.

   På äldre tallar angrips oftast bara toppen av träden. På yngre träd sprider sig svampen från barren via grenarna in till stammen, där det kan uppstå sår, och till slut dör hela trädet.
  På äldre tallar angrips oftast bara toppen av träden. På yngre träd sprider sig svampen från barren via grenarna in till stammen, där det kan uppstå sår, och till slut dör hela trädet. FOTO: Erik Normark

  Tillsammans med SCA, Sveaskog, Holmen Skog och Norra Skogsägarna ska Skogforsk testa olika skötselmodeller för att minimera produktionsförluster i ungskogar av tall som angripits av törskatesvamp. Försöken som ska pågå under 10 år omfattar olika modeller för röjning och gallring.

  – När törskatesvampen angriper äldre träd är det oftast bara toppen av trädet som dör. Men på yngre skog leder angreppen ofta till att hela träden dör, även om den processen kan ta lång tid, säger Jonas Öhlund, forskare vid Skogforsk i Sävar.

  Oklara orsaker

  Försöken gäller alltså hur redan angripen skog bäst kan hanteras. Men det pågår också forskning i både Sverige och Finland om orsaken till angreppen, som i Norr- och Västerbotten kan ha spritt sig över en yta på 100 000 hektar.

  – Forskning som bland annat utförts i Finland tyder på en stark koppling mellan beståndets bonitet och angreppsfrekvens, att snabbväxande tallar oftare drabbas av angrepp av törskatesvamp, säger Jonas Öhlund.

  Törskatesvampen finns i två former. Den ena formen värdväxlar med skogskovall, en växt som finns på mark av högre bonitet och sannolikt bidrar till att angreppen på tall blir mer omfattande där. En annan bidragande orsak till svampens spridning kan vara ett mildare och fuktigare klimat med varma höstar.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen