Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 mars 2018

  Skördarmätning allt populärare köpform

  Södra köper en fjärdedel av slutavverkningarna med skördarmätning och stampris. Gert Adolfsson på Skara stift tycker det är en modern och digital affärsform.

   Södras förare Sven-Olof Engstrand gör kontrollmätning av stockar vid skördarmätning med stampris.
  Södras förare Sven-Olof Engstrand gör kontrollmätning av stockar vid skördarmätning med stampris. FOTO: Henrik Björnsson

  Under 2017 användes skördarmätning och stampris i cirka 25 procent av den slutavverkningsvolym Södra köpte in, vilket motsvarar cirka 1 miljon kubikmeter. Det är en ökning från 2016 då volymen var 750 000 kubikmeter.

  – Nu är det så stora kvantiteter att det ger större nytta för oss i vår organisation. Vi kan börja hantera volymen mer rationellt, säger Patrik Anderchen som är skogsteknik- och entreprenörsutvecklare på Södra.

  Några andra köpare använder affärsformen, men Södra är klart dominerande med 90 procent av den skördarmätta volymen.

  Skara stift förvaltar 25 000 hektar produktiv skogsmark. Stiftet väljer den affärsform som passar bäst just för den aktuella posten, men trenden de senaste åren är att stiftet ökar försäljningen via stampris och minskar försäljningen via rotpost. Stiftsjägmästare Gert Adolfsson tycker fler bolag borde satsa på stampriser och skördarmätning.

  – Det är en modern och digital affärsform, säger han.

  Affärsformen frigör mer tid till själva skogsbrukandet, som röjning och gallring.

  – Det är viktigt för oss att göra alla åtgärder i tid så att vi får snösäkra och vindsäkra bestånd, säger Gert Adolfson.

  Affärsformen med stampris och skördarmätning kan väljas vid slutavverkning av gran och furu. Södras fokus ligger på granavverkningar, eftersom dessa bestånd oftast inte har så varierande kvalitet.

  Fördelen för säljaren är att denne inte behöver vara orolig för att virke glöms kvar i skogen, dessutom kommer betalningen tidigare. För köparen förenklas logistiken och apteringen kan ske helt och hållet efter industrins behov.

  FOTO: Henrik Björnsson

  Vanans makt

  Stampriser har fått kritik för att ge lägre betalt, men Gert Adolfsson tycker priserna är bra och Patrik Anderchen säger att stampriset ger samma ersättning som ett avverkningsuppdrag.

  Patrik Anderchen tror att anledningen till att köpformen inte används mer är traditionens makt, att köpare och säljare är vana vid att göra på ett visst sätt. En nackdel är möjligen att ett stampris kan vara svårt att jämföra med andra prislistor, skogsägaren får snarare jämföra det med ett anbud vid leveransrotköp.

  Kan skogsägare vara säkra på att skördarmätningen är rätt?

  – Vår uppfattning är att skördaren mäter väldigt bra, minst likvärdig med mätningen vid industrin, säger Patrik Anderchen.

  Fotnot: Vid leveransrotköp får skogsägaren ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter, där avverkningskostnaden är inbakad. Virket mäts in vid industri.

  LÄS MER: Dyr trygghet att satsa på stamprisLÄS MER: Kyrkan provar ny försäljningskanalPREMIUM: Rätt tid sälja på rotPREMIUM: De vann stort på att sälja på rot

  Stampris med skördarmätning

  Den skördarmätning av stockarna som görs vid avverkningstillfället blir betalningsgrundande och skogsägaren får betalt efter ett stampris.

  Mätaggregatet som finns i skördarhuvudet kalibreras två gånger om dagen så att det mäter stockarna rätt. Skördarmätningen kontrolleras av VMF.

  Skogsägaren får betalt för varje enskild stam beroende på trädslag, diameter i brösthöjd och beståndets kvalitet. Betalningen grundas på stammens volym mätt i fastkubikmeter (m3fub).

  Relaterade artiklar

  Till toppen