Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 augusti 2016

  Skogsvägar både ekonomiska och miljövänliga

  Skogsvägar till avverkningsplatser i den svenska skogen är inte bara ekonomiskt sett nödvändiga för att nå långväga virke. De kan också vara miljövänliga. Men meningarna går isär.

   Lastbil på skogsväg är inte bara det lönsammaste sättet att nå avverkningsplatsen. Det kan också vara det miljövänligaste alternativet.
  Lastbil på skogsväg är inte bara det lönsammaste sättet att nå avverkningsplatsen. Det kan också vara det miljövänligaste alternativet.

  Varje år byggs 170 mil nya skogsbilvägar till avverkningsplatser i den svenska skogen och allt som allt finns idag över 20 000 mil skogsväg. Malin Sahlin, sakkunnig på SNF, Svenska Naturskyddsföreningen, säger till TV4 nyheterna att det blir allt svårare att nå miljömålen ju fler avverkningar och skogsbilvägar av det här slaget vi får.

  Skyddsvärda områden

  SNF anser att problemet med skogsvägarna som anläggs och finansieras av markägarna är att de riskerar att gå genom skyddsvärda områden.

  Samtidigt är skogsvägarna en förutsättning för ett modernt skogsbruk. Att bygga vägar till avverkningsplatserna är ofta billigare än att använda skotare.

  Miljövänligaste alternativet

  Det finns lite forskning kring skogsvägarnas miljöeffekter men enligt Mikael Bergqvist, forskare på Skogforsk, är skogsväg och lastbil i många fall faktiskt det miljövänligaste alternativet.

  – Skogsvägar med god täckning av skogsområdena är en förutsättning för att kunna bruka skogen. Både vad gäller avverkning och det viktiga skogsvårdsarbetet. Alternativet till skogsväg och lastbil är skotare och traktor och det blir i normalfallet ett miljömässigt sämre alternativ, inte minst på grund av koldioxidutsläpp och markskador.

  Mikael Bergqvist anser att det finns ett stort intresse att bygga vägar miljömässigt i Sverige idag. Vad som krävs är planering från skogsägarens sida.

  – Det kan handla om vilken typ av väg som är bäst att dra beroende på när på året den ska användas och hur den ska användas. Kanske kan den brukade skogen nås bortom det skyddsvärda området om vägen kan dras runt. Det är frågor att jobba med. Här har skogsägarna ett stort ansvar och jag tycker att intresset för dessa frågor är stort, säger han till ATL.

  Relaterade artiklar

  Till toppen