Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 mars

  Skogsutredningen begär förlängning

  ”Att ge oss några månaders förlängd tid är helt meningslöst”. Det säger utredaren Agneta Ögren som vill att slutdatum för Skogsutredningen skjuts fram ett år.

   För att kunna lämna genomarbetade förslag behöver skogsutredningen förlängas med ett år, anser utredaren Agneta Ögren.
  För att kunna lämna genomarbetade förslag behöver skogsutredningen förlängas med ett år, anser utredaren Agneta Ögren. FOTO: Ulf Aronsson

  Enligt utredaren Agneta Ögren är det en övermäktig uppgift att få den omfattande Skogsutredningen klar till tänkt slutdatum, 1 juli i år.

  – Vi har begärt ett års förlängd tid och det är alltid lättare att göra ett utredningsarbete i ett svep, säger hon i en intervju med Altinget.

  I en skrivelse till miljö- och näringsdepartementen skriver Agneta Ögren att det bara är möjligt att få fram genomarbetade förslag för två av utredningens fyra huvuduppdrag inom nuvarande tidsram, nämligen rätten till ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt förstärkt rättssäkerhet för markägaren vid inventering av nyckelbiotoper.

  Yttre faktorer

  Ett förslag som tidigare först fram vad gäller fjällnära skog är att staten helt enkelt köper all den äldre fjällnära skog som finns kvar. Och vad gäller nyckelbiotoper kan det bli en ickefråga om en tidigare dom som säger att Skogsstyrelsen saknar lagstöd att registrera nyckelbiotoper står sig också i högre instans.

  Agneta Ögren anger också flera yttre faktorer som försvårar utredningsarbetet. Det gäller bland annat utbrottet av coronavirus, men också det faktum att den utlovade utredningen av artskyddsförordningen ännu inte inletts, och att det finns stor risk för överlappningar mellan de två utredningarna. Dessutom omförhandlas FN:s konvention om biologisk mångfald under året vilket innebär att Sveriges arbeta med att uppfylla konventionen också måste ändras.

  Januariöverenskommelsen

  Men något beslut om förlängning kommer inte tas under den här veckan, uppger miljöminister Isabella Lövins (MP) pressekreterare för Altinget. Utredningen är en viktig del av januariöverenskommelsen och måste stämmas av mellan de två departementen samt regeringens samarbetspartier L och C.

  – Ett annat alternativ är att vi går fram med ett delbetänkande till sommaren och sen får tid på oss att göra ett bra jobb med resten. Att ge oss några månaders förlängd tid, över sommaren, är däremot helt meningslöst, säger Agneta Ögren till Altinget.

   Agneta Ögren, regeringens särskilda utredare i Skogsutredningen.
  Agneta Ögren, regeringens särskilda utredare i Skogsutredningen. FOTO: Helena Gohde

  Relaterade artiklar

  Till toppen