Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 oktober 2007

  Skogstyrelsen: vi räknade fel

  Skogsstyrelsen medger nu att de värderat stormstubbarna efter Gudrun för lågt. Men de över 10000 drabbade skogsägarna måste ändå klaga var för sig.

  Så förlorar du på stormstubbarna. Den förhöjda stubben gör att stockarna förlorar i värde. I exemplet har en gran med massaved i roten och 27 centimeters brösthöjdsdiameter apterats med, och utan, en förhöjd stubbe på 2 decimeter. Virkesvärdet i vindfället med med den förhöjda stubben är 13 kronor mindre. Förlusten på grund av stubben motsvarar 17,30 kronor per skogs­kubikmeter i värde. Förlusten uppstår eftersom skördare i vindfället tvingas aptera stockar med lägre värde. I genomsnitt för alla träd i en typisk sydsvensk skog blir förlusten över 10 kronor kubiken.
  Så förlorar du på stormstubbarna. Den förhöjda stubben gör att stockarna förlorar i värde. I exemplet har en gran med massaved i roten och 27 centimeters brösthöjdsdiameter apterats med, och utan, en förhöjd stubbe på 2 decimeter. Virkesvärdet i vindfället med med den förhöjda stubben är 13 kronor mindre. Förlusten på grund av stubben motsvarar 17,30 kronor per skogs­kubikmeter i värde. Förlusten uppstår eftersom skördare i vindfället tvingas aptera stockar med lägre värde. I genomsnitt för alla träd i en typisk sydsvensk skog blir förlusten över 10 kronor kubiken.

  Enligt ATL:s konsult Lennart Bertilsson har Skogsstyrelsen gjort två stora missar:

  1. Skogsstyrelsen har inte tagit hänsyn till förluster som uppstår vid apteringen (se figuren här nedanför).
  2. Skogsstyrelsen har räknat för lågt på stubbens volym.

  – Vi har använt ett för lågt omräkningstal vilket renderar ett mervärde på mellan 20 öre på klen skog till 1,30 kronor skogskubikmetern på riktigt grov skog, säger Thomas Mårtensson, chef för uppdragsverksamheten.

  Skogsstyrelsen vill dock inte visa hur man kommit fram till att förlusten bara skulle vara 20 öre kubiken i klen skog.
  Enligt ATL:s beräkningar är Skogsstyrelsens räknemiss när det gäller volymen värd 1,80 kronor kubiken i klen skog och 2,50 i riktigt grov skog.

  10000 berörda

  Att Skogsstyrelsen inte tagit hänsyn till virkesvärdesförlusterna i resten av trädet kommenterar Thomas Mårtensson så här:

  – Lennart har säkert en poäng i det han säger. Men mig veterligen har den typen av förluster aldrig varit aktuella att ersätta.

  De över 10000 berörda försäkringstagarna måste nu göra upp med sitt försäkringsbolag enskilt. Trots att alla har fått för liten ersättning.

  – Ja, det skulle man kunna hävda. Men om man anser att man fått fel ersättning, så är det en sak mellan försäkringsbolagen och försäkringstagaren. Vi är villiga att gå in och göra en ny beräkning om vi får det uppdraget av försäkringsbolaget, säger Thomas Mårtensson.

  Inget initiativ

  Vare sig Länsförsäkringar, Folksam eller Dina har ännu tagit något initiativ för att höja ersättningen.

  – Värderingen av Gudrunskadorna är ett avslutat kapitel, så någon retroaktiv insats är inte aktuell, svarar Börje Larsson på Dina (tidigare Sockenbolagen) på ATL:s fråga om man ska agera på något sätt.

  Dina, som hade 1450 skogsskador efter stormen Gudrun, anser att skogsägarna redan har fått rätt ersättning. Länsförsäkringar med 11000 skadeärenden har samma
  inställning.

  Flera missar

  Enligt en analys som ATL:s konsult Lennart Bertilsson har gjort borde försäkringsbolagen ge cirka 10 kronor kubiken för stubbarna, i många fall fyrdubbelt upp mot idag. Men Länsförsäkringar anser att Bertilsson i sina beräkningar missat att:

  1. Minst 10 procent av granstammarna har rotröta vid stubbe.
  2. I skadade bestånd finns tydlig inblandning av tall och viss inblandning av löv.
  3. Medelvolymen bara är 0,6 m3sk/träd.

  ATL har låtit Lennart Bertilsson räkna om och ta hänsyn till invändningarna.

  – Röta, krökar, skador och kvaliteter finns redan i min träddatabank, som bygger på verkliga träd som VMF samlat in på Södras avverkningar, säger Lennart Bertilsson.

  If har betalat skäligt

  Och omräkningarna räddar inte alls försäkringsbolagen.

  – Totalt sett handlar det fortfarande om över 10 kronor skogskubikmetern som markägarna förlorar på den förhöjda stubben, slår Lennart Bertilsson fast, och påpekar att tall- och lövskogsfaktorn bara betyder 25 öre kubikmetern.

  If är hittills det enda försäkringsbolag som gett en ersättning som Lennart Bertilsson anser är skälig.
  Men Folksam håller kistlocket på glänt för sina 500 drabbade kunder.

  – Skulle det visa sig att de tabeller som har använts inte är korrekta, kommer vi givetvis på Skogsstyrelsens anmodan att utbetala ytterligare ersättning till våra skogskunder, skriver Håkan Franzén i ett mejl till ATL.

  Enligt ATL:s beräkningar har försäkringsbolagen betalat i storleksordningen 100 miljoner kronor för lite för gudrunstubbarna.

  Torbjörn Esping

  Relaterade artiklar

  Till toppen