Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 september

  Förslag om frivilliga avsättningar möter kritik

  LRF Skogsägarna är skeptiska till Skogsstyrelsens remissförslag för rapportering av frivilliga avsättningar.

  – De frivilliga avsättningarna är jätteviktiga, men det får inte slå tillbaka mot enskilda markägare, säger Sofia Backéus.

  FOTO: Rolf Segerstedt

  De frivilliga avsättningarna av skog är en viktig del av Sveriges arbeta med skyddad natur. Men hittills har kunskapen de deras läge, varaktighet och naturvårdskvalitet varit knapphändig. Det har i sin tur gjort det svårt att pussla ihop de frivilliga avsättningarna med det formella skyddet och de har inte heller gått att använda i internationell rapportering av skydd av skog.

  Men vid årsskiftet fick Skogsstyrelsen i regeringsuppdrag att utforma ett system för rapportering av de frivilliga avsättningarna. Deras förslag var nyligen ute på remiss, men Sofia Backéus, expert på skogsskötsel och klimat hos LRF Skogsägarna, är skeptisk till det.

  – De frivilliga avsättningarna är jätteviktiga. Hittills uppgår de till 1,3 miljoner hektar skogsmark, och det är ett kostnadseffektivt skydd för samhället. Men vi tycker att myndigheterna också måste fundera över vilka drivkrafter som finns för skogsägarna att göra frivilliga avsättningar.

  ”Måste finnas förtroende”

  Något som kan dämpa de drivkrafterna är bland annat en diskussion i Skogsstyrelsens förslag om att införa uppgiftslämnarskyldighet.

  – För att lämna information måste det finnas ett förtroende. Då är uppgiftslämnarskyldighet helt fel väg att gå och det saknar dessutom lagstöd, säger Sofia Backéus.

   – Vi vill fortsätta ge information om de frivilliga avsättningarna till Skogsstyrelsen, men informationen måste samlas in så att skogsägarna känner sig trygga, säger Sofia Backéus.
  – Vi vill fortsätta ge information om de frivilliga avsättningarna till Skogsstyrelsen, men informationen måste samlas in så att skogsägarna känner sig trygga, säger Sofia Backéus. FOTO: LRF Skogsägarna

  Hon är också kritisk till förslagets resonemang kring de frivilliga avsättningarnas varaktighet.

  – Om en ny markägare måste ta över föregående markägares frivilliga avsättningar – hur frivilliga är de då?

  Ska avrapportera 30 september

  Det system som Skogsstyrelsen föreslår gör inte heller att de frivilliga avsättningarna kan användas i internationell rapportering. Och i den frågan har LRF själva tidigare i en rapport gjort ett utspel om att Sverige borde kunna rapportera en större skyddad areal internationellt.

  – Vi vill fortsätta jobba med att ge information om de frivilliga avsättningarna till Skogsstyrelsen, men enskilda markägare vill inte lämna geografisk information om sina avsättningar. Informationen måste samlas in så att skogsägarna känner sig trygga, i aggregerad form för att skydda markägarnas integritet. Och frågan är vad som är tillräckligt bra information, säger Sofia Backéus.

  Hur önskemålen om en redovisning av de frivilliga avsättningarnas läge, varaktighet och kvalitet ska jämkas ihop med skogsägarnas krav på integritet verkar alltså vara en svår nöt att knäcka, men redan den 30 september ska Skogsstyrelsen avrapportera sitt uppdrag.

  Relaterade artiklar

  Till toppen