Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 februari

  Skogsstyrelsen vill ha dubbelt så mycket pengar

  Ersättning till markägare som inte får avverka fjällnära skog hotar att slå ut annan naturvård. Det menar Skogsstyrelsen som nu vill dubblera sitt anslag för de kommande tre åren.

   Ersättningar för fjällnära skog hotar att slå ut annan naturvård, menar myndigheten i ett brev till regeringen. Arkivbild.
  Ersättningar för fjällnära skog hotar att slå ut annan naturvård, menar myndigheten i ett brev till regeringen. Arkivbild. FOTO: Tor Tuorda/TT

  ”Den mycket kraftiga ökningen av ansökningar om avverkning i fjällnära skog, och de ersättningar till markägarna som dessa innebär, slår helt undan försättningarna för myndighetens arbete med att bilda nya områdesskydd under 2021”, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

  ATL har flera gånger berättat om de långdragna rättsprocesser som slutade med att skogsägare som inte får avverka sin fjällnära skog ska ersättas med 125 procent av skogens marknadsvärde. Detta har resulterat i såväl prisuppgångar på skog i Norrland samt en kraftig ökning av avverkningsanmälningar där skogsägarna själva bedömer att stora delar av skogen bör skyddas. Samt dränerat Skogstyrelsens kassa, något som nättidningen Altinget kunde berätta efter att ha tagit del av intern kommunikation från myndigheten.

  Dubbelt så mycket pengar

  Inför 2021 ansökte Skogsstyrelsen om 360 extramiljoner till ersättningarna för fjällnära skog. Inför verksamhetsåren 2022-2024 ökas den summan till 410 miljoner, något som framgår av ett budgetunderlag som myndigheten nyligen skickade in till regeringen. Samtidigt äskar myndigheten ytterligare närmare 400 miljoner kronor till naturvård, främst för stärkt områdesskydd. Det innebär närmast en fördubbling av anslaget till myndigheten, som årligen kostar ungefär 500 miljoner kronor i drift och som i dagsläget delar ut ytterligare drygt 350 miljoner kronor i olika ersättningar, berättar Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen för ATL.

  – Så det här innebär en väldigt stor ökning av anslagen, säger han.

  Till detta kommer ytterligare cirka 200 miljoner kronor som myndigheten får in på kurser och konsultverksamhet.

  Akut behov

  Skogsstyrelsen uppger att de inte haft så låg nivå på bildande av nya formella områdesskydd på hela 2000-talet, som nu. Samtidigt finns ett akut behov av skötsel av redan skyddade områden, enligt myndigheten.

  ”Läget för Skogsstyrelsens arbete med att bevara miljövärden och skydda skogar med höga naturvärden är mycket ansträngt. Om vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag att verka för stärkta och bevarade miljövärden behöver vi få tillräckligt med ekonomiska medel för detta”, säger Herman Sundqvist

  Hoppas på förstärkning

  I budgetunderlaget begär Skogsstyrelsen förstärkning inom följande områden kopplat till stärkta miljövärden.

  1. Bildande av områdesskydd (360 miljoner kronor per år)

  2. Naturvårdande skötsel i formellt skyddade områden (59 miljoner kronor per år)

  3. Intrångsersättningar kopplat till fjällnära och artskydd (410 miljoner kronor per år)

  4. Utveckla kunskapsunderlag och planeringsstöd för naturvärden i skog (20 miljoner kronor per år)

  5. Utveckla arbetet med attraktivare skogar för upplevelsevärden (10 miljoner kronor per år)

  Källa: Skogsstyrelsens budgetunderlag till regeringen

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen