Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 februari

  ”Otydligt rättsläge”

  Staten överklagar domarna om ersättning för avverkningsstopp i fjällnära skog.

  ”Nuvarande dom ger inte tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer”, säger Herman Sundqvist.

   ”Det behövs en vägledande dom från högre instans”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.
  ”Det behövs en vägledande dom från högre instans”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör. FOTO: Skogsstyrelsen

  Kammarkollegiet, som företrätt staten, överklagar i dag domarna om ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog. När ärendena prövades i Mark- och miljödomstolen vann skogsägarna, och Skogsstyrelsen dömdes att betala ut en ersättning på sammanlagt 18 miljoner kronor till fem markägare. Men nu vill staten alltså pröva frågan i Mark- och miljööverdomstolen.

  ”Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

  Vad gäller i ersättningsfrågan?

  Oklarheterna i domarna gäller enligt Skogsstyrelsen bland annat synen på tillståndsplikt för avverkning i fjällnära skog men även ersättningsfrågan, där också Mark- och miljödomstolen konstaterade att det inte finns några klara rättsregler om vad som ska gälla.

  Skogsstyrelsen påpekar också att de redan i fjol våras uppmärksammade regeringen på att de delar av skogsvårdslagen som rör fjällnära skog behöver ses över på grund av brister i utformningen och oklarheter i kopplingen till miljöbalkens ersättningsregler.

  Om Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för ärendet är i skrivande stund ännu oklart.

  Relaterade artiklar

  Till toppen