Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 mars 2018

  Skogsstyrelsen: "Pengarna räcker"

  ”Vi tror att medlen är tillräckliga för etappmålet för formellt skydd av skog.” Det säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

   – Vi tror att medlen är tillräckliga för etappmålet för formellt skydd av skog, säger Johan Åberg.
  Bild 1/2 – Vi tror att medlen är tillräckliga för etappmålet för formellt skydd av skog, säger Johan Åberg. FOTO: Skogsstyrelsen
   Nyckelbiotoper kan ges formellt skydd med biotopskydd eller naturvårdsavtal.
  Bild 2/2 Nyckelbiotoper kan ges formellt skydd med biotopskydd eller naturvårdsavtal. FOTO: Ulf Aronsson

  ATL har tidigare rapporterat att de pengar som avsatts för nyckelbiotoper ifrågasatts och kritiserats för att inte vara tillräckliga.

  Enligt Johan Åberg på Skogsstyrelsen är det svårt att beräkna kostnaderna för ersätta alla nyckelbiotopsrika brukningsenheter, av flera skäl:

  – Uppskattningen av hur mycket nyckelbiotoper det finns är från 2000 och var osäker redan då. Sen dess har mycket skog skyddats, i till exempel reservat som omfattar mark med nyckelbiotopskvaliteter, säger han.

  – Sen tror jag att det är en överskattning att hälften av de nya nyckelbiotoperna kommer ligga på nyckelbiotopsrika brukningsenheter. De arealer nyckelbiotoper som ännu inte registrerats finns främst i redan nyckelbiotopsrika områden. En matematisk uträkning är inte relevant, praktiskt ser det annorlunda ut.

  Av de nyckelbiotoper som redan registrerats på nyckelbiotopsrika brukningsenheter är Skogsstyrelsens mål dessutom bara att skydda det som överstiger 5 procent på varje brukningsenhet.

  – Målet är att hälften av det ska ges formellt skydd fram till 2020. Men inte bara de öronmärkta pengarna används till det. Under 2016 och 2017 fick en fjärdedel av den arealen formellt skydd med medel från det ordinarie anslaget.

  Klara etappmålet

  Extrapengarna för nyckelbiotopsrika fastigheter innebär ett tillskott på 10-15 procent till Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets ordinarie anslag för skydd av skog, och det tror Johan Åberg är tillräckligt.

  – Vårt etappmål är att ytterligare 150 000 hektar skog ska få skydd. För det hade vi äskat extra pengar och 250 miljoner kronor per år ligger i paritet med det. Vi tror att pengarna räcker och att möjligheten finns att vi går i land med etappmålet.

  Kan Skogsstyrelsen bestämma var ribban ska ligga för nyckelbiotoper?

  – Vi har en väl utvecklad metodik som gör att naturvärdena lägger ribban för vad som är en nyckelbiotop, inget annat. Något mål för hur stor areal som blir nyckelbiotoper finns inte. Vi kan heller inte säga hur stor areal eller andel som blir utfallet eller hur det tas om hand.

  LÄS OCKSÅ: Skogsägare hamnar i kläm

  LÄS OCKSÅ: Skogen klimatkompenserar mest i Jämtland

  LÄS OCKSÅ: Satsning på nyckelbiotoper ifrågasätts

  Skogsstyrelsen om nyckelbiotoper

  38 900 hektar nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter har redan registrerats men ännu inte fått något formellt skydd. Men formellt skydd ges bara åt den del som överstiger 5 procent av arealen per brukningsenhet, vilket gäller 23 000 av de 38 900 hektaren.

  Skogsstyrelsen mål är att 12 000 av dessa 23 000 hektar ska ges formellt skydd fram till 2020. Under 2016-2017 fick 3 000 hektar formellt skydd med medel från det ordinarie anslaget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen