Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 15 oktober 2020

  Vill ha 360 miljoner till fjällnära skog

  Skogsstyrelsen vill ha 360 miljoner kronor till fjällnära skog nästa år. Utan extrapengarna blir andra värdefulla naturområden inte skyddade.

   Om Skogsstyrelsen inte ger tillstånd för föryngringsavverkning på grund av höga naturvärden, har skogsbrukaren rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i maj 2020.
  Om Skogsstyrelsen inte ger tillstånd för föryngringsavverkning på grund av höga naturvärden, har skogsbrukaren rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i maj 2020. FOTO: Gunnar Andersson

  Skogsstyrelsen lämnar i dag in en hemställan, det vill säga en formell begäran, till regeringen om att få 360 miljoner kronor för att ersätta markägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog.

  – Det är väldigt mycket pengar, men det behövs för nästa år, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

  Skogsstyrelsen har enligt regeringens förslag till höstbudget 193 miljoner kronor till intrångsersättningar 2021. Denna summa räcker inte alls till den fjällnära skogen.

  Rekordmånga ansökningar

  Myndigheten baserar de 360 miljoner kronorna på de ansökningar om tillstånd att avverka fjällnära skog som kommit in i år, och vad som beräknas komma in nästa år. Bara under september månad har skogsägare lämnat in ansökningar som rör 8 500 hektar fjällnära skog. Under hela 2020 har ansökningar om 10 800 hektar fjällnära skog inkommit. Det är tre gånger så mycket fjällnära skog som Skogsstyrelsen vanligtvis brukar hantera på ett år.

  Skogsstyrelsen bedömer att myndigheten kommer att ha ansökningar om 17 000 hektar fjällnära skog att handlägga under 2021.

  – Vi räknar med att hinna med att handlägga 13 000 hektar och bedömer att vi kommer att neka 70 procent, och då blir det 9 000 hektar produktiv skogsmark som vi ska ersätta under 2021, säger Herman Sundqvist.

   Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen.
  Herman Sundqvist, gd Skogsstyrelsen. FOTO: Kammarkollegiet/Skogsstyrelsen

  Dom bakom ökningen

  Skogsstyrelsen räknar med att denna mark är värd 40 000 kronor per hektar, vilket ger en totalsumma på 360 miljoner kronor.

  Diskussionen om den fjällnära skogen har varit intensiv de senaste åren. Både skogsägare och myndigheter har gått och väntat på att rättsläget skulle klaras ut.

  Bakgrunden till att så många nu i höst ansökt om att få avverka i fjällnära skog är en dom som kom i juni i år och som ger skogsägare rätt till ersättning vid nekat tillstånd.

  ATL har tidigare skrivit om att markägare ansökt om att få avverka stora arealer för att kunna planera sin verksamhet i skogen. Det har helt enkelt funnits ett uppdämt behov av att få reda på vilken skogsmark som går att bruka, och därför har antalet ansökningar skjutit i höjden.

  Men i regeringens förslag till budget fanns inga extra anslag för att ersätta markägare. Däremot föreslås Naturvårdsverket få 600 miljoner kronor 2021 för skydd av värdefull natur.

  Fjällnära skog ska bli reservat

  Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger har också offentligt gått ut och sagt att en hel del av den fjällnära skogen kan komma att bli reservat. Men Herman Sundqvist påpekar att Skogsstyrelsen inte kan utgå från att en annan myndighet kommer att ta initiativet till att lösa problemet med den fjällnära skogen.

  – Skogsstyrelsen måste agera utifrån de förutsättningar vi har, säger Herman Sundqvist.

  I dagsläget står det klart att Skogsstyrelsen inte klarar att ge intrångsersättning både till skogsägare som vill bruka sin fjällnära skog, samt till skogsägare som nekas att bruka skog som Skogsstyrelsen vill skydda för att nå miljömålet Levande skogar och som finns på andra ställen än i den fjällnära skogen.

  – Vi kan inte bara tro att det ordnar sig och det är därför vi gör en hemställan om 360 miljoner kronor. Men att vi hemställer om så mycket pengar är väldigt ovanligt, säger Herman Sundqvist.

  LÄS OCKSÅ: Rekordmånga vill avverka fjällnära skogLÄS OCKSÅ: 150 miljoner fattas för Skogsstyrelsen

  Fakta: Avverkningsanmälan i fjällnära skog

  I området närmast fjällen måste skogsägare ha tillstånd av Skogsstyrelsen för att avverka.

  Om Skogsstyrelsen inte ger tillstånd för föryngringsavverkning på grund av höga naturvärden, har skogsbrukaren rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom i maj 2020 och vann laga kraft i juni.

  I budgetpropositionen föreslås hela myndighetens budget för 2021 vara 545 miljoner kronor.

  Källa: Skogsstyrelsen, Budgetpropositionen för 2021.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen