Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 januari 2019

  Skogsstyrelsen ändrar sig om avverkningsanmälningar

  Jan-Erik Andersson har JO-anmält Skogsstyrelsen tre gånger för att få svar på sin begäran om sekretess för sin avverkningsanmälan. Nu har han till slut fått ett beslut sedan myndigheten ändrat sina rutiner på grund av GDPR.

   – Jag kommer överklaga. Skogsstyrelsen har inte gjort det de fick i uppdrag av Förvaltningsrätten att göra, att pröva webbpubliceringen mot GDPR, säger Jan-Erik Andersson.
  – Jag kommer överklaga. Skogsstyrelsen har inte gjort det de fick i uppdrag av Förvaltningsrätten att göra, att pröva webbpubliceringen mot GDPR, säger Jan-Erik Andersson. FOTO: Ulf Aronsson

  ATL har flera gånger skrivit om Jan-Erik Andersson, i Bälinge, Uppland, som hösten 2016 skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Samtidigt begärde han sekretess på anmälan, eftersom han anser att Skogsstyrelsens webbpublicering av uppgifterna innebär en potentiell ekonomisk risk för honom som företagare.

  Lång väntan

  Men att få ett svar från Skogsstyrelsen har visat sig vara svårt, och två gånger har Jan-Erik Andersson JO-anmält myndigheten för långsam handläggning. Skogsstyrelsens inställning har varit att sekretess inte kan beviljas och att beslutet inte kan överklagas. Men Jan-Erik Andersson överklagade ändå, och Förvaltningsrätten i Jönköping återförvisade ärendet till Skogsstyrelsen för ny prövning enligt de nya GDPR-reglerna.

  Men även den prövningen har dragit ut på tiden och för ett par veckor sedan JO-anmälde Jan-Erik Andersson Skogsstyrelsen en tredje gång.

  ”Huvudet i sanden”

  – Jag upplever att de försöker slippa ta sig an frågan. De sticker huvudet i sanden och väntar på att frågan försvinner om inte jag ligger på. Men jag gör ju det här dels för egen skull, dels för alla andra skogsägare och för att stoppa en hantering som enligt GDPR innebär en lagöverträdelse.

  ATL ringer upp Patrik André, enhetschef på Skogsstyrelsen, för att fråga varför det varit så trögt för Jan-Erik Andersson att få svar på sin sekretessbegäran.

  ”Extrem otur”

  – Först berodde det på att han överklagade något som inte gick att överklaga, och sen hade han en extrem otur när hans överklagan som enda ärende försvann när vi bytte diariesystem. I sista vändan berodde det på att vi då höll på att ändra våra rutiner, och har gjort honom till viljes. Kartbilden med hans avverkningsanmälan är bortplockad eftersom avverkningen är genomförd. Vi borde ju ha informerat honom direkt, men beslutet borde komma till honom med posten i dag.

  Är det här ett generellt beslut för alla avverkningsanmälningar med anledning av GDPR?

  – Ja, vi kommer fortsätta publicera kartbilder av avverkningsanmälningarna, eftersom det ger en effektivisering och lägre kostnader för skogsbruket. När avverkningen är genomförd tar vi bort avverkningsanmälan för att inte publicera mer än nödvändigt, trots att skogsbruket hade velat ha dem kvar.

   – Under hösten ändrade vi rutinerna för webbpublicering så att kartbilderna tas bort när avverkningen är genomförd, säger Patrik André.
  – Under hösten ändrade vi rutinerna för webbpublicering så att kartbilderna tas bort när avverkningen är genomförd, säger Patrik André. FOTO: Skogsstyrelsen

  Inte informerat

  Att avverkningen är genomförd vet Skogstyrelsen genom kontroll av satellitbilder, enligt Patrik André.

  De nya rutinerna för publicering av avverkningsanmälningarna infördes under hösten. Är det något ni kommunicerat till skogsägarna?

  – Nej, det är ju ingen större förändring och så tar det lite tid innan den slår igenom i systemet.

  Efter att ha läst beslutet säger Jan-Erik Andersson:

  – Det står bara att ärendet avskrivs eftersom uppgifterna inte längre är publicerade. Men beslutet saknar både lagrumshänvisning och besvärshänvisning. Det är tydligt att det kommit till i all hast och är ett taffligt försök att lägga locket på.

  Kommer att överklaga

  – De har inte gjort det Förvaltningsdomstolen gav dem i uppdrag att göra, att pröva publiceringen mot GDPR, och jag kommer att överklaga. Skadan är redan skedd även om uppgifterna bara ligger ute en dag. De som är intresserade av informationen kommer bara att ladda ned dem i stället, man kan ju jämföra det med publicering av andra bilder på internet.

  – Det här är ett klassiskt sätt för myndigheter att slippa att ställning. Dessutom är det upprörande att det ska ta så lång tid att komma med besked om en sekretessbegäran. Det är en av de mest basala uppgifterna i myndighetsutövning som ska ges förtur och hanteras skyndsamt.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen