Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 november 2018

  Skogsindustrin täljer guld

  Svensk skogssektor summerar ännu ett kanonår. Höga virkespriser, god konjunktur och svag krona ligger bakom.

  – Skogen klarade även torkan bra. Insektsangreppen är större i år, men hanterbara, säger Swedbankchefen Ulf Möller till ATL.

   Sex av tio skogsägare upplever lönsamheten som god och tror den förblir det även kommande år.
  Sex av tio skogsägare upplever lönsamheten som god och tror den förblir det även kommande år. FOTO: Mostphotos

  Jämfört med tredje kvartalet 2017 har massavedspriserna stigit med nästan 16 procent och sågtimmerpriserna med 11 procent hittills i år.

  Det visar Skogsbarometern 2018 som Sifo gjort på uppdrag av LRF Konsult samt Swedbank och Sparbankerna.

  Exportvärdet var upp med drygt 9 procent under årets första sju månader till 84,2 miljarder kronor, jämfört med motsvarande period i fjol.

  FOTO: LRF Konsult/Swedbank och Sparbankerna

  – Efterfrågan på förpackningsmaterial ökar i och med växande e-handel. Så även på hygienpapper, medan tidningspappret är på nedgång, säger Ulf Möller, segmentansvarig för ”skog & lantbruk” på Swedbank och Sparbankerna och en av rapportens medförfattare, till ATL.

  Inga orosmoln

  Skogsbaserade biobränslen är också hett. Mer än hälften av skogsägarna tror därför på fortsatt stigande massaveds- och timmerpriser närmaste året, vilket är något fler än i fjol.

  – I dagsläget ser jag inga orosmoln för skogspriserna. Det kan bli jobbigt om räntan sticker i väg uppåt, men vi ser inga entydiga signaler om att vi snart går in i en högräntemiljö, säger Ulf Möller.

  FOTO: LRF Konsukt/Swedbank och Sparbankerna

  Skogen klarade även torkan bra. Insektsangreppen är dock mer omfattande i år – men hanterbara.

  – Skogsägare hamnar sällan i ekonomiska problem. De flesta lever inte enbart på sin skog, utan har det vid sidan som reserv.

  Nöjdast i Götaland

  Sex av tio upplever att lönsamheten är god och tror den förblir det framöver. Lika många skulle köpa mer skog om de hade en miljon att placera – och en majoritet räknar med ökande fastighetspriser. Lönsamheten anges som högst i Götaland, 69 procent, följt av Norrland (58) och Svealand (50).

  Skogsägarnas skuldsättning är fortsatt låg, då många ärver fastigheter. Över hälften har inga skulder alls. Bara två procent ska ta mer lån nästa år. Knappt fyra av tio ser skogsägande som en bra långsiktig investering, medan drygt tre av tio främst värdesätter ”känslan att äga skog”.

  – Skogsägare är inga ”daytraders”. Det är mycket ”själ och hjärta” och inte alltid maximal avkastning i fokus. Man röjer kanske för att ens barnbarn ska kunna ”casha in” på en slutavverkning om 30 år, säger Ulf Möller.

  FOTO: LRF/Swedbank och Sparbankerna

  Få har egna maskiner

  Mer än en av tio ska överlåta sin fastighet inom släkten närmaste fem åren. Därmed får snart 1,5 miljoner hektar skog – till ett värde av totalt cirka 81 miljoner kronor – nya ägare. I dag bor en fjärdedel längre bort än tre mil från sin skogsfastighet, medan nästan hälften bor på den. Få har egna maskiner.

  – Dagens skotare och skördare är väldigt dyra, men de med uppåt 700 hektar kanske köper äldre maskiner och kör själva.

   Swedbankchefen Ulf Möller ser inga orosmoln på skogshimlen – såvida inte räntan stiger kraftigt på kort tid.
  Swedbankchefen Ulf Möller ser inga orosmoln på skogshimlen – såvida inte räntan stiger kraftigt på kort tid. FOTO: Jimmy Eriksson

  Regionala skillnader

  Norrländska skogsägare är mest optimistiska om framtiden. Mer än hälften tror på prisuppgångar för sågtimmer och massaved.

  Orsaker: Utökad pappersproduktion utmed Norrlandskusten och lägre transportkostnaderna med energisnålare lastbilar, tror Ulf Möller.

  Oron för skadedjur, bränder och stormar är förhållandevis liten, förutom i Götaland där 26 procent av skogsägarna uttrycker sådan oro. Landsdelen är stormdrabbad, har haft problem med granbarksborre och hade flera skogsbränder i somras.

  Mycket brandskadat timmer har ändå kunnat räddas och sågas upp – och i Ljungby hjälps i dag skogsägare åt, som ett ”brandlag”, för att upptäcka bränder.

  Det är i dag också vanligt att låta välrotad gammelskog stå kvar som ”stormskydd” framför ungskog för att mildra stormeffekter.

  Källa: Ulf Möller

  38 procent kvinnor

  Skogsnäringen sysselsätter totalt cirka 120 000 personer i Sverige.

  Privatskogsägarna innehar drygt hälften av den svenska skogsarealen (motsvarande 11,5 miljoner hektar). De levererar tillsammans cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri.

  Totalt finns 330 000 enskilda skogsägare i Sverige fördelat på 230 000 brukningsenheter. 38 procent är kvinnor.

  Var tredje äger mer än 100 hektar skog, jämfört med var femte 2014. I Norrland svarar nästan hälften att de gör det, medan bara var fjärde i Götaland. Samtidigt äger sju av tio mindre än 50 hektar skog.

  36 procent lägger årligen 20 arbetsdagar på avverkning och skogsvård. Inklusive planering lägger 21 procent över 20 timmar per månad.

  Källa: Skogsbarometern 2018

  Höga priser – låga skulder

  I fjol avverkade 41 procent av skogsägarna, vilket var i nivå med året innan. I år planerar 43 procent för det kommande säsong, vilket är fler än i fjol. Orsak: Virkespriserna har ökat avverkningsviljan.

  Snittpriset låg på 422 kronor per skogskubikmeter första halvåret 2018. Minst var prisökningen i söder och störst i Mellansverige. Priserna är högst kring storstäderna.

  En skogsinvestering på tre miljoner ger i Sydsverige i snitt 33 hektar och ett virkesförråd på 4 800 skogskubikmeter. Samma siffror i norr är 129 hektar respektive 11 700 skogskubikmeter.

  15 procent har lån på under en halv miljon och 11 procent över två miljoner på sin fastighet. Två tredjedelar av de över 60 är helt skuldfria.

  Källa: Skogsbarometern 2018 och Ulf Möller

  Relaterade artiklar

  Till toppen