Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 mars 2018

  Skogsfrågorna i malpåse

  Med sju månader kvar till valet har flera skogspolitiska frågor gått i stå. Regeringen kan inte ge något besked om Skogsvårdslagen, Nationella skogsprogrammet, nyckelbiotoperna, Artskyddsförordningen eller skogskontot.

   Sven-Erik Bucht (S) är landsbygdsminister.
  Sven-Erik Bucht (S) är landsbygdsminister. FOTO: Ulf Aronsson

  Översynen av Skogsvårdslagen blev klar och överlämnades till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet i oktober förra året. Därefter har det inte hänt någonting, i alla fall inte formellt. Utredningen har inte gått ut på remiss utan ”Betänkandet bereds i regeringskansliet”, skriver pressekreterare Karin Boman Röding på regeringskansliet i ett mejl till ATL.

  Utredningen föreslog bland annat att ideella föreningar och andra juridiska personer ska få överklaga avverkningsbeslut av fjällnära skog och ädellövskog till allmän förvaltningsdomstol. Förslaget fick både ris och ros.

  Bland kritikerna fanns förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson, (C), som ansåg att skogsägarna behöver fler incitament att bruka sin skog, inte färre. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl var däremot besviken eftersom hon ville utöka överklaganderätten ännu mer.

  Många involverade

  En annan fråga som fortfarande bereds på regeringskansliet är den om Nationella skogsprogrammet.

  Det var förra regeringen som lanserade idén med ett skogsprogram och efter två års arbete överlämnade i september 2016 arbetsgrupperna sina underlagsrapporter till landsbygdsministern. Därefter har det varit ganska tyst.

  I somras sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att det skulle bli en proposition. I höstas använde han ordet ”strategi”, att den skulle komma i vår och att anledningen till att arbetet tagit så lång tid var att många personer och intressen är involverade.

  Resultat under mandatperioden

  När ATL kontaktar näringsdepartementet igen heter det att ”Ambitionen är att presentera strategin och handlingsplanen under mandatperioden”, enligt ett mejl från pressekreterare Karin Boman Röding.

   Karolina Skog (MP) är miljöminister.
  Karolina Skog (MP) är miljöminister. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  En tredje skogsfråga handlar om den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper. I regeringens budgetförslag i höstas avsattes 200 miljoner kronor för ändamålet. Men trots att ett halvår gått sedan dess, har Skogsstyrelsen ännu inte fått något formellt uppdrag för inventeringen.

  Lika oklart om artskydd

  En fjärde fråga handlar om Artskyddsförordningen. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger begärde sommaren 2016 att förordningen ska utredas för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättsäker. Efter lite olika turer, där ministrarna gav olika svar, var beskedet till slut att frågan bereds på regeringskansliet.

  När ATL nu kontaktar Skogsstyrelsen för att höra om myndigheten fått något besked om det blir någon översyn eller inte – är svaret nej. Det finns inget besked.

  Frågan om skogskontot

  En femte fråga är Skatteförenklingsutredningen som 2014 föreslog att skogskontot slopas.

  Utredningen har varit på remiss och ärendet ”bereds nu i finansdepartementet”, enligt ett mejl från pressekreterare Gösta Brunnander.

  LÄS OCKSÅ: Vill tillåta att avverkningar överklagasLÄS OCKSÅ: Hög kostnad för tjäderanpassningLÄS OCKSÅ: Hittade rödlistad art på fem minuter

  Relaterade artiklar

  Till toppen