Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 januari 2018

  Skogsnäringen fokuserar forskningen

  I dag presenterar skogsnäringen sin nya forskningsagenda vid ett stort seminarium på IVA. – Det är en karta över vad som är viktigt, vad vi borde kunna göra och var vi kan hamna, säger Torgny Persson.

   – För att nå ett fossilfritt samhälle och FN:s hållbarhetsmål behöver vi veta mer och gör nya forskningsgenombrott, säger Torgny Persson.
  – För att nå ett fossilfritt samhälle och FN:s hållbarhetsmål behöver vi veta mer och gör nya forskningsgenombrott, säger Torgny Persson. FOTO: Björn Leijon/Skogsindustrierna

  Med hjälp av ett hundratal personer inom forskning och industri har skogsnäringen formulerat en agenda över näringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Som målsättning anges en övergång till en bioekonomi.

  – Om det svenska samhället ska bli fossilfritt, vilket är politiskt beslutat, så måste vi ha mer kunskap och göra genombrott inom olika områden, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

  – Agendan är ett sätt att identifiera vad som är viktigt, ena branschen, kommunicera vad vi vill samt se till att det blir verkstad av det, fortsätter han.

  Bioekonomi

  Med bioekonomi syftar han på alla produkter och processer som baseras på förnyelsebara råvaror från skog, jord och hav.

  – I dag utgör de 7-12 procent av Sveriges BNP. Med forskningssatsningar skulle den andelen kunna öka.

  Men då måste också investeringarna öka, enligt agendan till det dubbla mot i dag.

  – I dag satsar vi cirka 4 miljarder kronor per år. Två tredjedelar kommer från industrin och en tredjedel från staten och EU, säger Torgny Persson.

  Ökad investeringsvilja

  Industrins forskningsinvesteringar motsvarar ungefär någon procent av omsättningen, vilket är lågt jämfört med många andra branscher. Men enligt Torgny Persson har det under de 5 – 6 senaste åren skett en mental omställning till ett mer innovativt fokus och en ökad investeringsvilja inom forskning. En orsak är kräftgången för tryckpapper vilket kräver en övergång till andra produkter.

  Bygga på det som finns

  Trots det betonar Torgny Persson vikten av att vidareutveckla det som redan finns, och därför är att stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer ett av de fyra strategiska forskningsområden som pekas ut i agendan.

  – Om vi inte stärker upp konkurrenskraften kan vi inte heller utveckla nya produkter och processer. Det vi gör i dag ska vi göra mer effektivt, sen kommer nya produkter som bygger på gamla processer. På sikt blir det nya produkter från nya processer, men det ligger längre fram.

  Träbyggande

  För ett fossilfritt samhälle krävs också produkter som ersätter de som i dag görs av fossil råvara. Det innebär i sin tur att behovet av förnybar råvara ökar och därför är ökade tillväxt i hållbart brukad skog det andra av de fyra forskningsområdena. Som tredje område framhålls att utveckla nya biobaserade produkter och som det fjärde att öka det industriella träbyggandet.

  Strategiska forskningsområden för skogsnäringen:

  Öka tillväxten i hållbart brukad skog

  Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer

  Utveckla nya biobaserade produkter

  Öka det industriella träbyggandet

  LÄS MER: Skogsforskningen får miljonerLÄS OCKSÅ: 2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i träLÄS ÄVEN: Innovation i fokus för Stora EnsoPREMIUM: Skogen ska ge unika material

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen