Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 september 2012

  Skogskvinnor på framtidsutflykt

  Mer blandskog och nya skogsskötselmetoder stod på programmet när skogsnätverket Spillkråkan hade sin årliga utflykt.

  En resurs. "Kvinnliga skogsägare är kanske lite mer öppna för förändringar", säger Marie Emanuelsson, ordförande i Spillkråkan och skogsägare från Lammhult. I mitten i mörk kappa.
  En resurs. "Kvinnliga skogsägare är kanske lite mer öppna för förändringar", säger Marie Emanuelsson, ordförande i Spillkråkan och skogsägare från Lammhult. I mitten i mörk kappa.

  Det kvinnliga skogsnätverket Spillkråkan gjorde i år en utflykt in i framtidens skogsbruk.

  55 spillkråkor reste under fem dagar i förra veckan runt i södra Sverige för att lära mer om bland annat klimatarbetet i skogen, förändrad skogsskötsel och nya produkter av skogsråvara.

  – Det var jättebra. Framför allt är det roligt att vi hjälper varandra och samverkar. Alla kvinnorna i nätverket kan så mycket. De driver företag, en del med lite skog och en del med stora fastigheter, och då är det viktigt att lära sig mer för framtiden i skogen, säger Gunilla Nilsson, som själv är ordförande i Dryaderna, ett annat kvinnligt skogsnätverk.

  Återplanterar

  Bland annat besökte de Södra, Asa försöksgård och fick även se hur Växjö stad bygger allt fler höga hus i trä. På Bergkvara gods utanför Växjö berättade Nils Posse hur han efter stormen Gudrun ändå återplanterar huvudsakligen stormkänslig gran.

  Men att slutresultatet kommer att bli blandskog, eftersom han i framtiden kommer att röja och gallra fram mer självföryngrade lövträd.

  – Det var intressant att höra hur han satsar på att ge plats åt naturligt föryngrade lövträd och ta ned barrträd. Det kommer jag att ta med mig till min egen fastighet, menade Marie Emanuelsson, ordförande i Spillkråkan.

  Nya kontakter

  Den kanske viktigaste delen av utflykten och nätverket, enligt många av deltagarna, är alla nya kontakter.

  – Det är mycket positivt att ha tillgång till ett nätverk där kvinnor kan få inspiration och våga ta steget till att bli en mer aktiv skogsbrukare. Och då är det bra med en helt oberoende organisation, som inte har bindningar till politiska partier, skogsägarorganisationer eller stora företag.

  Jämställdheten

  Hon berättade också att jämställdheten i skogen är en viktigt framtidsfråga.

  – Skogsindustrin skriker efter arbetskraft. Då måste också kvinnor vara en resurs. Varför bara använda 50 procent av befolkningen.

  Spillkråkan

  40 procent av den privata skogen ägs av kvinnor. Det är ungefär 130000 kvinnliga skogsägare.

  Föreningen Spillkråkan har till ändamål att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen, öka kunskap och medvetenhet om ekologiskt skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

  Spillkråkan startade 1998 i Stockholm. Det finns ett par hundra medlemmar i Stockholm och i lokalavdelningar runt om i Sverige. Lokalavdelningarna kallas stammar.

  Spillkråkan finns på hemsidan www.spillkrakan.se

  Relaterade artiklar

  Till toppen