Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 juni 2018

  Skogsindustrin står emot globalt avmattad konjunktur

  Högkonjunkturen håller i sig för skogsindustrin, och priserna på både massa och sågade trävaror fortsätter att ligga på rekordnivåer.

   1000 dollar per ton brukar ses som en drömgräns för barrsulfatmassan. Sedan början på 2017 har priset gått rakt upp och låg i maj i år i genomsnitt på 1200 dollar. Källa: RISI/Skogsindustrierna
  Bild 1/2 1000 dollar per ton brukar ses som en drömgräns för barrsulfatmassan. Sedan början på 2017 har priset gått rakt upp och låg i maj i år i genomsnitt på 1200 dollar. Källa: RISI/Skogsindustrierna FOTO: RISI/Skogsindustrierna
   Exportprisindex för svenska barrträvaror visar att priserna i svenska kronor är uppe och nosar på rekordnivåerna från 2007. Omräknat till handelsvaluta är nivån inte riktigt lika hög på grund av den svaga kronan. Källa: SCB/Skogsindustrierna
  Bild 2/2 Exportprisindex för svenska barrträvaror visar att priserna i svenska kronor är uppe och nosar på rekordnivåerna från 2007. Omräknat till handelsvaluta är nivån inte riktigt lika hög på grund av den svaga kronan. Källa: SCB/Skogsindustrierna FOTO: SCB/Skogsindustrierna

  Den goda konjunkturen för skogsindustrin fortsätter att hålla i sig. Det konstaterar branschorganisationen Skogsindustrierna i sin halvårsrapport för branschen.

  Rekordpriser

  Trots en avmattning i ekonomin globalt så är efterfrågan på såväl massa som papper och trävaror fortsatt hög, vilket resulterat i priser på rekordnivåer. För blekt barrsulfatmassa brukar 1 000 dollar per ton ses som en drömgräns, under maj var genomsnittspriset hela 1 200 dollar per ton. Även för sågade trävaror är efterfrågan hög och priserna tangerar rekordnivåerna från 2007.

  Ingen produktionsökning

  Trots de höga priserna har den svenska produktionen inom pappersindustrin inte ökat utan ligger kvar på fjolårets nivåer. De svenska sågverken har inte heller ökat sin produktion, och samma sak gäller i Finland och Norge, vilket kan vara en bidragande orsak till att efterfrågan är fortsatt hög.

  Av de större producentländerna globalt är det bara Ryssland som ökat sin sågverksproduktion, varav mycket exporteras till Kina. Om Kinas importvilja skulle mattas av och den ryska produktionsökningen börjar avsättas på andra marknader kan det innebära att nuvarande bristsituation vänds till ett överskott. Sen senare delen av fjolåret har också den totala importen av trävaror till Kina sakta minskat.

  Indien väntas öka

  Samtidigt fins det förhoppningar om att Indien, som nu tagit över Kinas roll som världens snabbast växande ekonomi, kommer att behöva öka sin trävaruimport. Enligt Skogsindustrierna kan den indiska importen av barrträ komma att öka med 20 miljoner kubikmeter, det vill säga mer än hela den svenska årsproduktionen, redan till år 2020.

  Het USA-marknad

  För svensk del finns mer sparkapital på exportmarknaderna. En bristsituation i USA har lett till att priserna för trävaror där mer än fördubblats sen 2016. Trots det har den svenska exporten till USA minskat i stället för att öka. Förklaringen är troligen att det bara är ett fåtal svenska sågverk som exporterar till USA och att dessa ökade sin export redan förra året. Övriga väljer att inte ändra marknadsmixen alltför mycket i ett läge där det finns andra alternativ.

  LÄS OCKSÅ: Goda exportmöjligheter till USALÄS OCKSÅ: Dragkamp om virket i skogen

  Relaterade artiklar

  Till toppen