Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 december 2018

  Skogsexport: Minskade volymer men högre värde

  Bättre priser och gynnsamma valutakurser gör att skogsexporten fortsätter att dra in mer pengar trots minskade volymer.

   Trots att exporten av pappersmassa minskade med 1,3 procent i volym under årets tre första kvartal så ökade värdet med 23,8 procent.
  Trots att exporten av pappersmassa minskade med 1,3 procent i volym under årets tre första kvartal så ökade värdet med 23,8 procent. FOTO: Henrik Björnsson/Södra

  Exporten av skogsvaror – det vill säga sågade trävaror, massa och papper – minskade med 3,6 procent i volym under årets tre första kvartal jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från SCB. För alla tre produktgrupperna gäller också att volymminskningen accelererade och var större under kvartal tre än under kvartal två.

  Men trots minskningen i volym ökade värdet på skogsexporten totalt sett med 9,4 procent, och förklaringen ligger i bättre priser och gynnsamma valutakurser.

  Kina backar

  Sågade trävaror var den varugrupp som hade den största minskningen i volym, ned 4,5 procent, samtidigt som värdet ökade med 8,8 procent. Störst var exportminskningen till Asien följt av Mellanöstern och Europa. Den tidigare ökande trävaruexporten till Kina minskade i september med 50 procent och hade under årets tre första kvartal minskat med 25 procent jämfört med i fjol. Ökade gjorde istället exportvolymerna till Australien, Amerika och Afrika, enligt statistik från Skogsindustrierna.

  Massan vinnare

  För exporten av papper minskade volymen med 4 procent under årets tre första kvartal samtidigt som värdet ökade med 6,8 procent. Exporten av pappersmassa minskade med 1,3 procent medan värdet ökade med hela 23,8 procent.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen