Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 september 2016

  Skogsbruket tappar fart i nytt index

  Svenskt skogsbruk tappar i effektivitet visar skogsbruksindex.

  FOTO: Ulf Aronson

  Enligt Skogforsk har svenskt skogsbruk under de senaste 15 åren svårare att kompensera för kostnadsökningar och lägre virkespriser. Situationen kräver ett helhetsgrepp för att vända skutan, anser forskningsinstitutet. Förutom tekniska insatser, krävs bättre logistik, virkesmätning och virkeshantering, i kombination med samverkan mellan fler marknadsaktörer. Med hjälp av ett nytt index som mäter virkesvärdet i förhållande till produktionskostnaderna ska förutsättningarna förbättras.

  Variationer på sikt

  Det nya skogsbruksindex som mäter skogsbrukets ekonomiska effektivitet, visar variationer under den senaste 20-årsperioden. Tillsammans med uppgifter om kostnader och intäkter ger det en mer heltäckande bild av produktivitet och produktivitetsutveckling i skogsbruket. På senare år har index fallit och den negativa trenden fortsätter.

  Mogen teknik sinkar

  — Samtidigt som skogsbruket får svårare att höja sin effektivitet, minskar också virkesvärdet. Vi ser bland annat att skördetekniken är mogen och står och stampar på samma nivå, säger Torbjörn Brunberg, forskare på Skogforsk.

  Tidigare index har tagit hänsyn till råvarupriser och konsumentpriser men det är otillräckligt anser marknaden.

  — De var användbara under skogsbrukets mekanisering för att visa effektivitetsutvecklingen, men marknaden efterfrågar nu mer tekniska mått. Det behövs index med andra nyckeltal, säger Torbjörn Brunberg.

  Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen