Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 mars 2019

  Fjällnära skog: ”Måste hitta ny lagstiftning”

  – Staten hade kunnat lösa det här med två beslut.

  Det sa Anders Pettersson när skogsägare från Västerbotten överlämnade ett upprop mot hanteringen av fjällnära skog till Näringsdepartementet.

   Västerbottens allmänningar lämnar över namnunderskrifter till Näringsdepartementet.
  Västerbottens allmänningar lämnar över namnunderskrifter till Näringsdepartementet. FOTO: Ulf Aronsson

  Det var i fredags som en skogsägardelegation besökte Näringsdepartementet för att överlämna ett upprop med uppåt 1 000 namnunderskrifter. Uppropet har skrivits under av en majoritet av ägarna till Västerbottens fjällnära fastigheter som protesterar mot statens försök att frånta dem rådigheten till deras fastigheter utan att betala ersättning för intrång.

  Tvingas stämma staten

  Bakgrunden är de nekade avverkningstillstånden i fjällnära skog där skogsägarna tvingats stämma staten för att få ersättning.

  – Vi kommer att lyssna på vad markägarna har att säga om vad vi kan förändra för att det ska bli bättre, säger Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson.

  Men är det rimligt att privata markägare tvingas stämma staten för att få ersättning vid intrång?

  – Av januariavtalet framgår att vi ska stärka äganderätten för skogsägare, och det kan bli diskussion om nya lagar och regler för att gynna det. Men det är inget jag kan föregripa, nu ska jag lyssna på skogsägarnas åsikter om vad som kan göras framåt.

   ”Det här hade gått att lösa med två beslut: Att Skogsstyrelsen nekar avverkningstillstånd om det finns höga naturvärden och att de sedan tar beslut om biotopskydd för området”, sa Anders Pettersson, vid uppvaktningen av Näringsdepartementet i Stockholm.
  ”Det här hade gått att lösa med två beslut: Att Skogsstyrelsen nekar avverkningstillstånd om det finns höga naturvärden och att de sedan tar beslut om biotopskydd för området”, sa Anders Pettersson, vid uppvaktningen av Näringsdepartementet i Stockholm. FOTO: Ulf Aronsson

  Får stora effekter

  Anders Pettersson, näringspolitisk talesperson på Västerbottens Allmänningsförbund, var nöjd med mötet:

  – Det känns jättebra, de lyssnar på det vi beskriver. Det är klart att det här har stor betydelse för oss, men det blir också ringar på vattnet. Till exempel så underhålls skogsbilvägarna med intäkter från skogsbruket. Om vägarna förfaller blir det svårt att bedriva jakt- och fisketurism, säger han.

  Och om staten får rätt i sitt ifrågasättande av skogsbruk som pågående markanvändning kan det bli ett argument som används för att stoppa skogsbruk över hela landet, inte bara i fjällnära skog.

  Två beslut

  Anders Pettersson tycker också att staten hanterat frågan på helt fel sätt.

  – Vi måste hitta en ny lagstiftning. Alla politiska partier jag pratat med värnar frågan, och det hade kunnat lösas politiskt om man gjort ett vägval innan man började processa juridiskt. Det behövs bara två beslut: Att Skogsstyrelsen nekar avverkningstillstånd om det finns höga naturvärden och att de sedan tar beslut om biotopskydd för området.

  – Det skulle kosta för staten men samtidigt skulle vi få i gång diskussionen om var och vad man ska skydda. Alla vet att ju längre söderut och österut man kommer i landet desto mer skyddsvärda miljöer finns det. Trots det trycks allt skydd upp i landets nordvästra delar.

   Anders Pettersson, Hans Hansson, Lilian Holloway, Ulrik Dahlgren och Annica Grundström överlämnade ett upprop med nästan 1 000 namnunderskrifter till landsbygdsminister Jennie Nilssons statssekreterare Per Callenberg på Näringsdepartementet.
  Anders Pettersson, Hans Hansson, Lilian Holloway, Ulrik Dahlgren och Annica Grundström överlämnade ett upprop med nästan 1 000 namnunderskrifter till landsbygdsminister Jennie Nilssons statssekreterare Per Callenberg på Näringsdepartementet. FOTO: Ulf Aronsson

  Har överklagat

  I de första fem rättsfall som hittills prövats vann markägarna, och staten dömdes att betala sammanlagt 18 miljoner kronor i skadestånd. Men domarna har överklagats av staten till mark- och miljööverdomstolen.

  – Och det finns ju en liten möjlighet att staten nekas prövningsrätt, avslutar Anders Eriksson.

  Fjällnära skog

  • Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 000 hektar, motsvarande cirka 5 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige.

  • Av de fjällnära skogarna har 46 procent av arealen ett formellt skydd i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Ytterligare 6 procent är frivilligt avsatt.

  • Den produktiva fjällnära skogsmarken ägs av 3 250 ägare varav staten är största ägare. De enskilda ägarna äger tillsammans 28 procent.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen