Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 juli 2018

  Ny statistik: Så ser skogsägaren ut

  Fler utbor, kvinnor och yngre som äger skog? Nej, inte alls, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen.

   Färre utbor äger skog, andelen kvinnor är konstant och skogsägarna blir allt äldre. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.
  Bild 1/2 Färre utbor äger skog, andelen kvinnor är konstant och skogsägarna blir allt äldre. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. FOTO: Skogsstyrelsen
   Den genomsnittlige skogsägaren är fortfarande en äldre man som bor i närheten av sin fastighet. Men de blir äldre och färre.
  Bild 2/2 Den genomsnittlige skogsägaren är fortfarande en äldre man som bor i närheten av sin fastighet. Men de blir äldre och färre. FOTO: Torbjörn Esping

  Den klassiska bilden av en skogsägare var länge en äldre man som bor i närheten av sin fastighet. Men de senaste åren har allt fler målat upp förändringar i ägarkåren och av ”de nya skogsägarna”. Fler kvinnor, utbor och yngre skogsägare skulle vara på väg in vilket i sin tur kan påverka brukande och behov av tjänster.

  Ingen ”ny skogsägare”

  Men ny statistik från Skogsstyrelsen visar att bilden av den ”nya skogsägaren” är något av en myt:

  Under de senaste 10 åren har andelen utboägda fastigheter minskat med två procentenheter, från 28 till 26 procent. De delvis utboägda har minskat från 8 till 7 procent

  Andelen kvinnor som äger skog är densamma som 2007, 38 procent.

  Medelåldern bland skogsägarna beräknas till 60 år och har jämfört med 2007 förskjutits mot de äldre åldersklasserna i takt med att åren går.

  Grannköp gynnas

  ”Det är en intressant utveckling att andelen skogsägare som inte bor på sin fastighet har minskat. Detta kan bland annat bero på skattesystemets utformning som gynnar köp av grannfastigheter. Alltså, att man köper en grannfastighet som ägs av en stadsbo”, kommenterar Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  En orsak till att bilden av skogsägarna varit osäker är att Skogsstyrelsen sedan 2011 inte publicerat jämförbar statistik om utvecklingen. Sedan 2014 har det inte funnits någon ny statistik alls sedan produktionen av Skogsstatistisk årsbok upphört.

  Färre skogsägare

  Men nu finns alltså nya siffror, och de visar även att både antalet skogsägare och brukningsenheter minskat.

  Minskningen av antalet skogsägare gäller i stort sett samtliga län, totalt med 5 procent på tio år till 319 649 personer. I Norrbotten är minskningen hela 12 procent. Samtidigt har antalet enskilt ägda brukningsenheter minskat med 3 procent, till 228 998.

  Staten ökar

  Sedan 2007 har också arealen produktiv skogsmark ökat med över en miljon hektar, varav merparten är statligt ägd mark i Norrland. Det innebär att staten långt mer än fördubblat sitt ägande av produktiv skogsmark under perioden. Enligt Skogstyrelsen beror den kraftiga ökningen på förändringar av ägoslaget produktiv skogsmark som genomförts i samband med den senaste fastighetstaxeringen av lantbruk, AFT17.

  LÄS OCKSÅ: Så utvecklas skogsägarföreningarnaLÄS OCKSÅ: Fler kvinnor vill äga skog

  Relaterade artiklar

  Till toppen