Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 december 2018

  Södra välkomnar slopad inventering av nyckelbiotoper

  Det blir ingen landsomfattande inventering av nyckelbiotoper med den nya M-KD-budgeten. Södra välkomnar beslutet.

  – En sådan inventering hade varit rättosäker för skogsägarna, hävdar Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

   Det blir ingen landsomfattande inventering av svensk skogsmark.
  Det blir ingen landsomfattande inventering av svensk skogsmark. FOTO: Mostphotos

  Det blir inte någon landsomfattande inventering av nyckelbiotoper, som ATL tidigare har berättat. Pengarna till det är bortplockade ur den antagna M-KD-budgeten för 2019. Det rörde sig om 20 miljoner per år till Skogsstyrelsen under en tioårsperiod.

  ”Nyckelbiotopsinventeringen har skapat stora bekymmer för landets skogsägare. Den har skapat en rättsosäkerhet eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från att bruka sin skog utan att ersättning har utgått. Vi vill stoppa denna inventering fram till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt. Principen om frihet under ansvar har varit framgångsrik för skogen och skogsbruket och den måste vara bärande även framöver”, skriver Maria Malmer Stenergard, Moderaternas klimat- och jordbrukspolitiska talesperson, i ett mejl till ATL.

  ”Rättsosäkert”

  Många skogsägare och företrädare för skogsindustrin i stort har motsatt sig den nu skrotade inventeringssatsningen som, enligt kritikerna, riskerar att inskränka äganderätten. Södra är ett exempel på en aktör som nu jublar över att den landsomfattande inventeringen stoppas helt med den nya budgeten. Göran Örlander är skogsstrateg på Södra:

  – Vi har inget emot att Skogsstyrelsen letar upp skyddsvärda områden i skogen. Men den landsomfattande inventeringen är rättsosäker. Det tycker vi är oacceptabelt, då skogsägare kan få delar av sin skog obrukbar. Vi har ännu inte löst de svåra markägarfrågorna med Skogsstyrelsen, säger han till ATL.

  Bristande information

  Han tillägger att han upplever att myndigheten, trots goda intentioner, brustit i sin information till skogsägarna. Tydlighet är av största vikt, då det inte går att överklaga beslut om att klassa areal som nyckelbiotop, menar han.

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist vill dock ha mer detaljerad information om vad kritiken består i och kommer nu att ta kontakt med Södra, säger han till ATL.

  – Vi vill ha en metod som accepteras av skogsägarna och att man får skälig ersättning om man förlorar sin brukanderätt för att Skogsstyrelsen beslutar om nyckelbiotop, säger Göran Örlander på Södra.

  1 procent

  Skogsstyrelsen ska dock bland annat fortsätta att inventera nyckelbiotoper i samband med slutavverkningar på över 0,5 hektar som är anmälningspliktiga. De berör årligen cirka 1 procent av den produktiva skogsmarksarealen.

  I den nya budgeten krymps samtidigt den ersättningspott som går till skogsägare med hög andel nyckelbiotoper på sin fastighet. Totalt minskas ersättningspengarna från 300 till 100 miljoner kronor.

  Motsvarar värdeminskning

  Södra har ännu inte hunnit analysera effekterna men Göran Örlander tycker att det är rimligt att ersättningspotten minskar när nu den landsomfattande inventeringen skrotas. Då minskar ersättningsbehovet.

  – Det finns på så sätt en logik i att det blir mindre pengar, men hur mycket som behövs för att lösa de ärenden som redan ligger hos oss kopplade till nyckelbiotoper återstår att analysera, säger han.

  Ersättningen ska motsvara en fastighets värdeminskning till följd av att delar av den klassats som nyckelbiotop. Om området dessutom blir naturreservat tillkommer ytterligare ett påslag, enligt Göran Örlander.

   Göran Örlander är skogsstrateg på Södra skogsägarna.
  Göran Örlander är skogsstrateg på Södra skogsägarna. FOTO: Henrik Björnsson

  Nyckelbiotop – så funkar det

  Det finns cirka 470 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på produktiv skogsmark. Det motsvarar cirka 2 procent av all produktiv skogsmark i Sverige.

  61 000 av de registrerade nyckelbiotoperna ligger på privatskogsbrukets marker. Skogsstyrelsen ansvarar för inventeringarna som görs i samband med avverkningsanmälan.

  Drygt 30 procent av nyckelbiotoperna har fått så kallat formellt skydd – som innebär att markägaren får ersättning av staten. Ersättningen motsvarar fastighetens värdeminskning till följd av att en del av den klassas som nyckelbiotop.

  Det finns ingen arealbegränsning för biotopklassning. Medianstorleken för registrerade nyckelbiotoper är 1,2 hektar. Medelarealen är 2,9 hektar.

  Skogsstyrelsen förbjuder dock inte automatiskt avverkning på en nyckelbiotop. Myndigheten får dock förbjuda avverkning på upp till 10 procent av den tänkta avverkningen. Men att sälja virke från en nyckelbiotop kan bli svårt.

  Skogsägare med miljöcertifieringen som förkortas ”FSC” får nämligen inte avverka en nyckelbiotop. Och virkesköpare, med motsvarande certifiering, får inte köpa virke från en nyckelbiotop. 75 procent av till exempel Södras ägare är FSC-certifierade.

  Alla nyckelbiotoper ska dock ändå inte lämnas orörda. En del gynnas av skötsel. Men alla åtgärder måste i förväg anmälas till Skogsstyrelsen för så kallat samråd till Skogsstyrelsen

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen