Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 juli 2019

  Ökade kostnader urholkar skogsbrukets lönsamhet

  Under 2018 steg virkesvärdet med 8 procent. Men samtidigt ökade skogsbrukskostnaderna med 6 procent.

  Enligt Skogforsks årliga undersökning av skogsbrukets kostnader och intäkter ökade virkesvärdet vid väg under fjolåret med 8 procent jämfört med 2017. Men en stor del av den ökningen åts upp av att skogsbrukskostnaderna steg med 6 procent.

  Som jämförelse fördubblades vinsterna för flera av virkesköparna inom skogsindustrin under fjolåret.

  Dyrare vägar och transporter

  Under 2018 låg de direkta kostnaderna för slutavverkning och gallring relativt stabilt. Däremot ökade kostnaderna för markberedning och röjning med nästan 5 procent, kostnaden för vägar steg med 10 procent samtidigt som kostnaden för timmertransporter ökade med nästan 7 procent.

  Sett över längre tid har framförallt kostnaderna för både markberedning och timmertransporter skenat i väg. På tio år har kostnaden för markberedning ökat med 46 procent. För timmertransporter har kostnaderna sedan 1996 gått upp med nästan 90 procent, samtidigt som konsumentprisindex bara ökat med 30 procent.

  Ökade bränslekostnader

  – Bränslepriset är en viktig faktor bakom de ökade transportkostnaderna, men också marknadsfaktorer och konkurrenssituation, säger Lars Eliasson på Skogforsk, som genomfört undersökningen.

  – Vad gäller markberedningen kan jag bara spekulera, men möjligen är det färre som kör med gamla maskiner plus en allmän kostnadsökning, bland annat för bränsle, som spelar in. Det är också oklart hur användningen av olika markberedningsmetoder spelar in, säger han.

  För skogsägarna innebär det här sammantaget att skogsbruksnettoindex, det vill säga virkesvärdet delat med skogsbrukskostnaden, steg något för andra året i rad. Sett över längre tid är dock indexet långsamt fallande, från en nivå över 2,5 i slutet på 1990-talet till nuvarande cirka 1,9.

   Slår KPI. Sedan 1996 har kostnaden för både föryngringsavverkning och gallring ökat snabbare än konsumentprisindex.
  Slår KPI. Sedan 1996 har kostnaden för både föryngringsavverkning och gallring ökat snabbare än konsumentprisindex. FOTO: Skogforsk
   Skenar. Sen början på 2000-talet har transportkostnaderna för virke ökat mycket mer än konsumentprisindex. Stigande bränslepriser är en bidragande orsak.
  Skenar. Sen början på 2000-talet har transportkostnaderna för virke ökat mycket mer än konsumentprisindex. Stigande bränslepriser är en bidragande orsak. FOTO: Skogforsk
   Sluttande plan. Skogsbruksnettoindex, det vill säga virkesvärdet delat med skogsbrukskostnaden, sicksackar sig sakta nedåt. De senaste två åren har det dock stigit något.
  Sluttande plan. Skogsbruksnettoindex, det vill säga virkesvärdet delat med skogsbrukskostnaden, sicksackar sig sakta nedåt. De senaste två åren har det dock stigit något. FOTO: Skogforsk

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen