Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 april 2002

  Skogens högskolor

  Efter några problematiska år tar universitet och högskolor nya tag. En del läggs ner och annat förnyas. För studenter finns mycket att välja emellan, här är en del.  Ur Vi Skogsägare nr 2 2002


  Lantbruksuniversitetet


  Tel 090-786 58 00

  Magister, jägmästare

  Den stora nyheten är att det åter går att
  blir jägmästare, medan titeln skogsvetare försvinner
  ut i kulissen. Däremot går det att ta en skoglig magisterutbildning
  (180 poäng). För att bli jägmästare krävs
  fem års studier (200 poäng).

  Alla studenterna börjar i Umeå och kan senare läsa
  en del kurser i Uppsala eller Alnarp. Sammanlagt finns det 80
  platser.

  Efter koncentrationen till Umeå är Uppsala något
  avlövat, men där finns finns ett naturresursprogram
  (160 poäng/65 platser) med mycket marklära och biologi,
  bland annat för blivande kommunekologer. Uppsala har också
  ett program med skogsindustriell ekonomi.

  Skinnskatteberg


  Tel: 0222-455 00

  Skogsingenjör

  En klassisk ”grön” utbildning i lantbruksuniversitetets
  regi.

  Luleå tekniska universitet/


  Skellefteå


  Tel: 013-28 10 00

  Civilingenjör, magisterutbildning

  Landets mest avancerade träutbildning, till civilingenjörer
  (180 poäng) har haft problem med att locka intresserade.
  Senast började sex studenter, vilket är så lite
  att utbildningen hotas.

  Därför tas två nya grepp:

  Alla tekniska utbildningar har en gemensam termin, först
  därefter är det dags att välja inriktning, där
  trä är en av flera möjligheter.

  Till hösten börjar en internationell magisterutbildning.


  Växjö universitet


  Tel: 0470-70 80 00

  Träingenjör, design, byggnadskonst

  På universitetsområdet byggs landets största
  träbyggnad som en symbol för satsningarna på skog
  och trä.

  I gränsområdet mellan skog och sågverk finns
  ingenjörsutbildningen ”produktutveckling – skog och trä”
  på 120 poäng, dessutom finns möjlighet att bygga
  på med ett fjärde år.

  Förra året startade en treårig designutbildning,
  som väckte stort intresse, där det finns en del trä.


  Nytt för i år är ett treårigt byggprogram
  med inriktning på byggnadskonst och arkitektur.

  Universitetet satsar också hårt på forskning
  genom programmet ”Wood design and Technology” med åtta professorer
  och ett 15-tal doktorander.

  Gävle Högskola


  Tel: 026-64 81 44

  Design, träteknik

  Utbildningen började i januari förra året
  och har nu 35 studenter, mest tjejer, vilket visar att design
  lockar lite extra.

  Den treåriga utbildningen är en blandning av träbearbetning
  och design. Den strategiska tanken är att bidra till ökad
  förädling av trä.

  Framöver blir det bara intag en gång om året.


  Högskolan Dalarna


  Tel: 023-77 80 00

  Ingenjör

  Utbildningen ”Skog och träteknik” är nedlagd på
  grund av brist på studenter. Däremot går det
  att få en dos trä på utbildningen till maskiningenjör
  (40 av 120 poäng).

  KTH, Kungliga tekniska


  högskolan


  Tel: 08-790 60 00

  Civilingenjörer träinriktning

  Professor Martin Wiklund glädjer sig åt ett ökat
  träintresse på den klassiska utbildningen, där
  de blivande ingenjörerna kan välja olika kurser med
  träinriktning de två sista studieåren. För
  några år sedan var det bara fyra studenter som gjorde
  det valet, men nu är det 11 och intresset håller i
  sig. Framöver blir det en satsning på trä och
  träkompositer.

  KTH samarbetar med Trätek som också finns på
  universitetsområdet.

  Linköpings universitet


  Tel: 013-28 10 00

  Design, träingenjörer

  Ungefär hälften av ingenjörsutbildningen kan
  vara kurser med träinriktning.

  Universitetet samarbetar med träindustrin i trakten,
  speciellt möbelindustrin.

  Till Linköpings universitet hör numera också
  Carl Malmstens verkstadsskola i Stockholm, som arbetar med design.
  I den nya regin heter den ”Carl Malmstens centrum för träteknik
  och design”.

  Gammelkroppa skogsskola


  Tel: 0590-910 10

  Skogsingenjörer, treårig högskoleutbildning.

  Samma utbildning som i Skinnskatteberg.

  Mitthögskolan/


  Bispgården


  Som vi skrivit tidigare har Mitthögskolan beslutat
  lägga ner utbildningen i Bispgården, med mer än
  100-åriga traditioner. Studenter som börjar där
  till hösten läser ett år och flyttar sedan till
  Östersund.

  Det är en ”grön” utbildning som bytt namn från
  ekologisk skogsproduktion till ”Skogsvetenskapliga programmet”.
  Innehållet uppges dock vara detsamma. Utbildningen kan plockas
  ihop i olika steg från 80-120 poäng.

  Stenebyskolan


  Tel: 0531-710 00

  Design

  Treårig utbildning i ”Möbelsnickeri-formgivning”.
  Studenterna lär sig starta eget med hantverksmässig
  tillverkning av möbler. Skolan, som ligger i Dalsland, har
  också en tvåårig utbildning som ger behörighet
  till högskoleutbildningen.

  Capellagården


  Tel: 0485-361 32

  Design

  Den klassiska skolan på Öland startades av Carl
  Malmsten och är inriktad på möbelsnickeri under
  2+1 år.

  Karlstad universitet


  Tel: 054-700 10 00

  En relativt ny utbildning med inriktning mot massa- och pappersindustrin.


  Nässjö


  Tel: 0380-55 43 50

  Träteknik, design

  Träcentrum i Nässjö har många olika utbildningar,
  däribland en högskolekurs i ”produktutveckling och designteknik”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen