Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 september

  WFF vill göra verkstad av skogssnacket

  Stiftelsen World Forest Forum, WFF, vill att skogsforskning och -utveckling omsätts snabbare i praktiken. Det ska ge nya klimatsmarta produkter och tjänster och sysselsättning i skogsbygd.

   Stiftelsen WFFs grundare, från vänster: Jan Wejdmark, Tomas Lundmark, Greta von Rosen Stövind, Gunnar Olofsson, Maria Hedblom och Bengt Waldemarson.
  Bild 1/2 Stiftelsen WFFs grundare, från vänster: Jan Wejdmark, Tomas Lundmark, Greta von Rosen Stövind, Gunnar Olofsson, Maria Hedblom och Bengt Waldemarson. FOTO: World Forest Forum/Leif Wikberg
   För att markera starten för stiftelsen planterade grundarna en blandskog av gran, tall, lärk och björk på övergiven åkermark i Granö. Från vänster: Maria Hedblom, Jan Wejdmark och Gunnar Olofsson.
  Bild 2/2 För att markera starten för stiftelsen planterade grundarna en blandskog av gran, tall, lärk och björk på övergiven åkermark i Granö. Från vänster: Maria Hedblom, Jan Wejdmark och Gunnar Olofsson. FOTO: World Forest Forum/Leif Wikberg

  I veckan gick startskottet för en ny stiftelse, World Forest Forum, i Granö, Västerbotten. Och det fanns en tanke med att det markerades med att grundarna planterade skog på övergiven åkermark.

  – Det enklaste och mest naturliga sättet att möta klimatkrisen är att plantera mer skog och få skogen att växa bättre genom bättre skötsel, säger Jan Wejdmark, en av stiftelsens sex namnkunniga grundare (se faktaruta).

  – Bara i Sverige finns 350 000 hektar övergiven åker- och betesmark och att plantera där ger direkt klimatnytta genom ökat upptag av koldioxid.

  Mer av skogen

  Men WFF nöjer sig inte med att arbeta för mer skog, de vill också göra mer av skogen.

  – Vi vill få fram nya produkter och tjänster från skogen baserade på ny forskning, men också från befintliga innovationer som inte riktigt tar fart, och som skulle kunna bli konkreta företag. Det finns fantastiska möjligheter och vi står lite frågande till att ingen annan tar tag i det, säger Jan Wejdmark.

  Målet är inte bara att göra klimatnytta utan att samtidigt skapa fler arbetstillfällen, i första hand i Granö, men även fungera som en förebild i Sverige och en katalysator för utvecklingen globalt.

  Konceptet påminner om programförklaringen för det nationella skogsprogrammet: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Men Jan Wejdmark värjer sig lite mot jämförelsen.

  – Vi är mycket mer konkreta och gör saker direkt här och nu.

  Jan Wejdmark är verksam inom samhällsbyggnad men har rötterna i Granö. Och där har han redan runt hyllade restaurangen Granö Beckasin byggt upp verksamhet som ger nya arbetstillfällen och intäkter till bygden. Utöver restaurangen finns hotell, trädhotell, flottfärder på Umeälven, hundspann och kulturcentrumet Sjungaregården med mera. Och tänkandet med diversifiering vill han också flytta över till skogen.

  Jämnare kassaflöde

  – Nu värderas skogen bara i antal kubikmeter som står där och den vinsten faller ut en gång per hundra år. Men det finns stora möjligheter med mångbruk, att ta till vara andra av skogens värden och få ut jämnare avkastning över tid. Jag har jobbat mycket med kommersiella fastigheter och det är ingen som bygger något för att få ut vinsten om hundra år. Jag tror skogen kan lära av andra branscher och bli bättre på att se vilka värden som kan tas ut även i närtid.

  WFF är otåliga och ska arbeta snabbt. Redan inom några månader ska de vara i gång med en handfull projekt som kan handla om nya produkter, varor och tjänster baserade på skogen. Stiftelsen har en grundfinansiering från sina grundare men kommer också att söka kapital från andra stiftelser, företag och offentliga organisationer och de välkomnar även förslag på idéer som skulle kunna realiseras i Granö.

  World Forest Forum

  Grundare:

  Jan Wejdmark, samhällsutvecklare, medgrundare av och senior partner på Newsec, norra Europas största fastighetsrådgivnings- och förvaltningsföretag.

  Maria Hedblom, VD på Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Tidigare VD för Skogstekniska Klustret.

  Gunnar Olofsson, direktör, rådgivare inom industri och finans. Tidigare VD för Sveaskog och Persson Invest Skog.

  Tomas Lundmark, professor SLU.

  Greta von Rosen Stövind, chefsjurist Kulturrådet, stiftelseexpert.

  Bengt Waldemarson, tillväxtkonsult och affärsutvecklare.

  Stiftelsens ändamål är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans bruk och förvaltning av skogen och att alla dess värden därmed tillvaratas för en social-, ekonomisk-, klimat- och miljömässig hållbar samhällsbyggnad.

  Relaterade artiklar

  Till toppen