Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 juni 2018

  Skog en lönsam investering

  Den starka efterfrågan hos pappers- och massaindustrin har trissat upp virkespriserna. Det drar med sig priserna på skogsmark och nu är det lönsamt att investera i skog, visar Skogssällskapets genomgång.

  Små virkeslager och en stor efterfrågan har fått virkespriserna att skjuta i höjden. Det för i sin tur med sig att priserna på skogsmark fortsätter att stiga i stora delar av Sverige, konstaterar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

   Skogssällskapets skogsindex sjunker i hela landet då virkespriserna ökar mer än fastighetspriserna.
  Skogssällskapets skogsindex sjunker i hela landet då virkespriserna ökar mer än fastighetspriserna. FOTO: Ulf Aronsson

  – Skogsmarkspriserna ökar snabbast i södra Sverige, främst i Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat, säger han i ett uttalande.

  Resultatet är att Skogssällskapets skogsindex sjunker i hela landet eftersom virkespriserna ökar mer än fastighetspriserna. Det betyder att det nu går att få mer skog för pengarna, när marknadspriserna jämförs med avkastningsvärdet för en skogsfastighet, än vad det gjorde i höstas vid den förra mätningen.

  Undantag

  – Det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Samtidigt är detta en förklaring till att priserna på fastigheter kan komma att fortsätta stiga, säger Ulrik Abelson.

  Men det finns undantag. Små lantbruks- eller skogsfastigheter som domineras av många byggnader, är ett. De följer ofta utvecklingen på bostadsmarknaden och här har prisutvecklingen bromsat in. Tydligast märks det på bostadsmarknaden i Stockholm där priserna har sjunkit.

  – Det är fundamentalt olika marknader, men läget på bostadsmarknaden påverkar ändå skogsfastigheter med många byggnader, framför allt på ett psykologiskt plan, säger Ulrik Abelson.

   – Skogsmarkspriserna ökar snabbast i södra Sverige, främst i Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.
  – Skogsmarkspriserna ökar snabbast i södra Sverige, främst i Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

  Det får priset på skogsmark att stiga:

  Virkesmarknaden: Ökande virkespriser höjer skogsfastigheternas avkastningsvärde.

  Ränteläget: Låga räntor gör skogsmark till en lönsam investering.

  Utbud: Ett litet utbud av skogsfastigheter driver upp priserna.

  Bostadsmarknaden: Påverkar främst mindre bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan också påverka på ett psykologiskt plan.

  Skogssällskapets skogsindex bygger på prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan jämföras med andra fastigheters. En låg kvot betyder mycket skog för pengarna, en hög kvot anger att köparen betalar för andra värden som närhet till storstad, bra jakt eller exploateringsmöjligheter.

  Relaterade artiklar

  Till toppen