Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 juni 2017

  "Skjut fler älgar och plantera mer tall"

  VAGGERYD.

  Älgen hotar både produktions- och miljömålen i skogen. Det säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist när ATL träffar honom för en intervju i samband med Elmia Wood.

   Herman Sundqvist är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
  Herman Sundqvist är generaldirektör för Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Älgskador uppskattas kosta nästan 1 miljard kronor i produktionsbortfall i Götaland, enligt Södra skogsägarna som gjort en skattning baserad på den senaste älgbetesinventeringen. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist anser att älgbetningen hotar både produktions- och miljömålen.

  – Ja, enkelt uttryck behöver vi skjuta flera älgar och plantera mer tall.

  Han tycker att vi håller på att vänja oss vid hyggen där det inte växer mjölkört eller hallon och där det inte finns rönnar, sälgar, aspar och ekar.

  Det var en öppenhjärtig Herman Sundqvist som diskuterade skog och skogspolitik i ATL:s livesändning från Elmia.

  I tv-intervjun erkänner han att han inte hade räknat med den enorma debatt som följde på beslutet att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

  – Att det var en kontroversiell och svår fråga visste jag, men att det skulle bli sån uppståndelse hade jag inte räknat med.

  LÄS MER Miljöministern oförstående till biotoppaus

  Diffust och flytande

  Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden har lämnat samverkansprocessen kring nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, men Skogsstyrelsen fortsätter arbetet tillsammans med skogsbruket. På grund av den skarpa kritiken mot beslutet, har arbetet påskyndats.

  – Efter årsskiftet räknar vi med att vi ska kunna fortsätta arbetet med att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i hela Sverige, men i nordvästra Sverige med en utvecklad och bättre metodik som tar hänsyn till de svårigheter som finns där, där gränserna är diffusa och flytande.

  LÄS MER Ingen paus för kunskapsinhämtning

  Översyn av artskydd

  En annan aktuell fråga är tillämpningen av Artskyddsförordningen. Herman Sundqvist tycker tillsammans med sin kollega, generaldirektören för Naturvårdsverket, att Artskyddsförordningen är svår att tillämpa. För att säkra att den är rättssäker, effektiv och tillämpbar anser de att regeringen bör göra en översyn. De anser också att det finns anledning att titta över frågorna kring ersättning till markägare.

  Det är dock högst osäkert om en översyn av Artskyddsförordningen kommer att ske. Det senaste beskedet är att frågan bereds på regeringskansliet, men varken miljöminister Karolina Skog eller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har gett besked om när beredningen ska vara klar.

  Vad händer om det inte blir någon översyn?

  – Vi är ju en myndighet så vi ska tillämpa det regelverk som finns, så vi fortsätter att arbeta med den Artskyddsförordning som finns.

  Så det blir domstolarna som får avgöra i fler fall?

  – Ja, i de fall våra beslut har överklagats blir det så.

  Enligt Skogsvårdslagen ska produktions- respektive miljömål vara likställda. De senaste månaderna har det varit mycket debatt kring naturvård och miljömålen i skogen. Men Herman Sundqvist vill även fokusera på produktionsmålen.

  – Det finns ett övergripande produktionsmål, om hög och värdefull avkastning men produktionsmålen är inte nedbrutna och konkretiserade på samma sätt som miljömålen.

  Borde de vara det?

  – Ja, det tycker jag och vi har en samverkansprocess som är inledd som handlar om att konkretisera produktionsmålen.

  Han tycker också att det behövs ett övergripande produktionsmål, som specificerar hur mycket det är önskvärt att den hållbara avverkningspotentialen ska vara i Sverige om 30 eller 50 år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen