Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 9 januari 2019

  ”Skador i alla bestånd över 25 år”

  Harg

  Med knappt 20 000 hektar skogsmark mitt i stormområdet drabbades Hargs Bruk hårt av Alfrida. Och effekterna kommer märkas lång tid framöver.

   – Den bästa skattningen vi kan göra just nu är att det blåst ned mellan 30 000 och 50 000 kubikmeter, säger Fredrik Landström på Hargs Bruk.
  – Den bästa skattningen vi kan göra just nu är att det blåst ned mellan 30 000 och 50 000 kubikmeter, säger Fredrik Landström på Hargs Bruk. FOTO: Ulf Aronsson

  I snögloppet på väg till Hargs Bruk, söder om Östhammar, Roslagen, hänger träd lite här och var i ledningarna längs vägen. Några är helt avslitna och personal från Vattenfall är ute och reparerar och sätter upp nya stolpar. Annars syns inte så stora skogsskador längs vägen västerifrån, mest i äldre granbestånd och hyggeskanter.

  Fredrik Landström, produktionsledare på Hargs Bruk, nyanserar bilden:

  – Vi har knappt 20 000 hektar produktiv skogsmark och i princip hela innehavet är påverkat av stormen. Det finns spridda vindfällen i alla bestånd från 25 års ålder och uppåt. På vissa områden har 3-4 hektar blåst ned helt och hållet, men det mesta är utspritt och framför allt hyggeskanter och nygallrade områden är utsatta, säger han.

  Få överblick

  Exakt hur stor volym som blåst ned vet han inte ännu.

  – Vi har börjat med att röja vägarna. Vi har 30 mil skogsbilväg och har haft två grupper ute sen i fredags. Hittills har de röjt kanske en tredjedel, och så gott som alla vägar har varit blockerade av träd.

  Dessutom har de inspekterat några områden med en egen drönare och diskuterar nu med Billerud Korsnäs och Holmen, som också äger mark i området, om en gemensam kartläggning av skadorna med ortofoto eller laserskanning.

  – Den bästa skattningen vi kan göra just nu är att det blåst ned mellan 30 000 och 50 000 kubikmeter, motsvarande runt en halv årsavverkning för oss.

  – Vi tror inte att stormfällningarna är tillräckligt omfattande för att påverka virkespriserna i den här regionen. Dessutom är skogen försäkrad. En sådan här gång känns det bra, kommenterar Fredrik Landström den ekonomiska påverkan.

  Blötsnö

  När vägarna väl är framkomliga börjar själva jobbet med att röja upp i bestånden. Fredrik Landström har redan börjat leta efter resurser; rotkapare och maskiner. Att skadorna är så spridda kommer göra arbetet både tidsödande och dyrt. Och det lär inte underlättas av att det efter stormen kommit en del blötsnö som nu ser ut att frysa på.

  – Vi har satt som mål att ha röjt upp allt som ligger ned eller lutar före 1 juni, sen finns risk för barkborresvärmningar och blånadsangrepp. Vad gäller insektsangrepp är vi lite oroliga över hur det blir med avsättningar för naturvård, de kan fungera som yngelhärdar. Av vårt innehav har 2 procent avsatts som reservat de senaste fyra åren.

  Först till hösten tar de ställning till den fortsatta skötseln för de stormdrabbade bestånden. Vissa måste avverkas helt om det visar sig att marken utnyttjas för dåligt.

  – Det kommer att bli långvariga effekter, säger Fredrik Landström.

  Trots att Hargs marker ligger nära kusten har de tidigare sällan drabbats av stormar. Därför är det inte något de tagit så mycket hänsyn till i skötsel tidigare, men troligen blir det ändring på det nu.

  – Vi ser att det är större skador ju mer intensivt skogen brukas. Ju färskare gallringar, desto större skador. Sen har vi en väldigt stor lövandel, och de lövrika bestånden har klarat sig betydligt bättre.

   I princip hela Hargs Bruk skogsinnehav på knappt 20 000 hektar är påverkat av stormen. Även om det inte blåste ner så mycket stora sammanhängande arealer är det många bestånd som måste rensas före sommaren. Karta från Lantmäteriet.
  I princip hela Hargs Bruk skogsinnehav på knappt 20 000 hektar är påverkat av stormen. Även om det inte blåste ner så mycket stora sammanhängande arealer är det många bestånd som måste rensas före sommaren. Karta från Lantmäteriet. FOTO: Ulf Aronsson

  Värre 1931

  Lite påverkades Harg av stormen Per, 2007, då 5 000 – 6 000 kubikmeter skog blåste ned. Annars var den senaste större stormen 1969. Då blåste 20 000 kubikmeter skog ner på Harg, vilket ledde till stora problem med barkborre under 1970-talets början.

  Men kanske är människans minne kort ur skogsperspektiv. Ur Hargs arkiv plockar Fredrik Landström fram pappren från ett riktigt stort stormår i regionen, 1931.

  – Då blåste 5-6 miljoner kubikmeter skog ned i Stockholms och Uppsala län. 5 000 – 6 000 man arbetade med uppröjningen, avslutar han.

   Värst drabbade är hyggeskanter och nygjorda gallringar.
  Värst drabbade är hyggeskanter och nygjorda gallringar. FOTO: Ulf Aronsson

  Relaterade artiklar

  Till toppen