Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 juli

  Osäkra marknader sänkte Setras resultat

  Träindustriföretaget Setra redovisade på tisdagen i stort sett oförändrad omsättning för det andra kvartalet, men en kraftig försämring av resultatet jämfört med samma period i fjol.

  FOTO: Mats P Ostelius

  ”Resultatförsämringen är framförallt hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpris”, kommenterar den tillförordnade VD:n Anders Nordmark i halvårsuppdateringen.

  Därtill har bolaget tagit vissa engångskostnader relaterat till företagsaffärer.

  Marknadsförhållandena har gradvis blivit mer utmanande sedan sista kvartalet av 2018. God timmertillgång, framförallt på grantimmer både i Skandinavien och Centraleuropa, i kombination med något svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på den europeiska marknaden. Prisnedgången har till viss del kompenserats av valutautvecklingen under första halvåret.

  ”Det råder generellt stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen för det kommande halvåret”, skriver bolaget.

  Setra redovisar en nettoomsättning om 1 255 miljoner kronor (1 229) och ett justerat rörelseresultat om 53 miljoner kronor (141). Den justerade rörelsemarginalen blir därmed 4,2 procent (11,5).

  Relaterade artiklar

  Till toppen