Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 mars

  SCA tar nästa steg mot ett bioraffinaderi

  SCA ansöker om miljötillstånd för ett bioraffinaderi på Östrand.

   SCA:s går vidare med att utreda planerna på ett bioraffinaderi i anslutning till det nya massabruket på Östrand, Timrå.
  SCA:s går vidare med att utreda planerna på ett bioraffinaderi i anslutning till det nya massabruket på Östrand, Timrå. FOTO: Birgitta Sennerdal

  I december vann detaljplanen för ett nytt bioraffinaderi på Östrand, Timrå, laga kraft. Nu går SCA vidare med att lämna in en miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Bland annat vill företaget göra en utbyggnad i havet på cirka 23 hektar för att få plats med den nya anläggningen.

  Inget beslut

  Om allt går som SCA hoppas kan alla tillstånd ska vara säkrade inom något år, men de betonar att något investeringsbeslut ännu inte är fattat.

  ”Först och främst måste vi ha alla tillstånd på plats innan vi kan börja planera att bygga en ny fabrik”, säger Roger Östlin, SCA:s huvudprojektledare för projektet, i ett pressmeddelande.

  Mer än inrikesflygets förbrukning

  I bioraffinaderiet ska restprodukter från Östrands massabruk och sågverk i regionen vidareförädlas till förnybara kolväten. De förnybara kolvätena kan användas för tillverkning av olika sorters fordonsbränslen, kemikalier, plaster, färger, medicinska preparat och mycket annat.

  Den ansökta produktionsvolymen av förnybart kolväte motsvarar ungefär förbrukningen av bensin och diesel i Västernorrlands och Jämtlands län eller mer än det svenska inrikesflygets förbrukning av flygbränsle.

  Ersätter fossilt

  ”Om det kolväte vi avser att producera skall användas som flygbränsle, bensin eller diesel är för tidigt att säga, bioraffinaderiet skapar många möjligheter. Produkterna skulle även kunna användas som råvara för att ersätta andra fossila produkter i samhället. Att det är ett stort miljöprojekt råder det inget tvivel om”, säger Anders Edling Hultgren, Chef Bioraffinaderi på affärsområde Förnybar Energi.

  Relaterade artiklar

  Till toppen