Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 oktober 2019

  SCA höjer värdering på skogsinnehavet

  SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark.

  FOTO: Kjell-Arne Larsson/TT

  Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning.

  Översynen visar att det sker ett stort antal skogstransaktioner i de områden SCA har mark, att värdet på större skogsinnehav generellt ligger på samma nivå som mindre och medelstora skogsinnehav, och att värdet väsentligt överstiger nuvarande bokfört värde, skriver SCA i delårsrapporten.

  Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 miljarder kronor, jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder kronor, enligt SCA.

  Det totala värdet av skogsinnehavet väntas bestå till cirka 70 procent av biologiska tillgångar (stående träd) och till cirka 30 procent av marktillgångar. Det kan jämföras med det redovisade värdet av skogstillgången per 30 september 2019 som uppgick till cirka 33 miljarder kronor för den biologiska tillgången och cirka 1 miljard kronor för skogsmarken.

  Omvärderingen, efter avsättningar för uppskjuten skatt, bedöms ge en positiv engångseffekt under fjärde kvartalet 2019. Omvärderingen av biologiska tillgångar kommer att redovisas som en positiv resultateffekt, medan omvärderingen av marktillgångar redovisas som övrigt totalresultat och påverkar inte resultatet, skriver SCA.

  Översynen väntas bli klar under fjärde kvartalet.

  Även Holmen höjde sitt marknadsvärde på skogen i samband med sin kvartalsrapport.

  Svagare efterfrågan men ökad massaproduktion

  SCA:s justerade resultat för det tredje kvartalet var något starkare än väntat, även justerat för en positiv engångspost. Jämfört med fjolåret var resultatet dock lägre.

  ”Efterfrågan på SCA:s produkter under kvartalet var generellt sett svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk för samtliga produktområden”, uppger bolaget.

  SCA:s ebitda-resultat blev 1 364 miljoner kronor för det tredje kvartalet (1 549), inklusive en positiv engångspost om 78 miljoner. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1 218 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av åtta analytikers inför rapporten.

  Försäljningen uppgick till 4 975 miljoner kronor för perioden (4 759). Här låg Infront Datas konsensusprognos på 4 941 miljoner kronor.

  Tre av bolagets fyra affärsområden slog förväntningarna avseende resultat och marginal. Endast massa var något lägre än väntat.

  ”Det genomsnittliga priset var lägre jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan för långfibrig massa förbättrades något under kvartalet och lagernivåerna sjönk. Lagernivåerna på kortfibrig massa är dock fortsatt höga”, skriver SCA.

  Massaproduktionen vid den nya anläggningen i Östrand uppgick till 215 000 ton i kvartalet, något mer än de 210 000 som producerades i det andra kvartalet. Enligt uppstartskurvan ska produktionen öka successivt fram till slutet av 2019, upprepar bolaget.

  På kraftlinerområdet rapporteras stabila priser under det tredje kvartalet, efter en period av nedgångar. För tryckpapper minskade dock efterfrågan och priserna sjönk.

  Relaterade artiklar

  Till toppen