Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 juni 2001

  Sänkta kostnader ger vinst för Mellanskog

  Mellanskog gick med 10,7 miljoner kronor i vinst under årets första fyra månader. Det är en förbättring med 1,7 Mkr jämfört med samma period förra året.

  BORLÄNGE ATL  Ännu mer intressant är förbättringen av
  rörelseresultatet. 9,58 Mkr första tertialet i år
  jämfört med 1,57 Mkr motsvarande period i fjol. Förra
  året räknade Mellanskog in stora engångsposter
  i form av reavinster från försäljning av värdepapper.
  Något sådant finns inte med i den färska tertialrapporten
  som presenterades på årsstämman i Borlänge
  på onsdagen. Det förbättrade rörelseresultatet
  beror enligt informationschef Per Bengtsson på förbättringar
  i driften och sänkta kostnader.

  – Rörelseintäkterna är i nivå med förra
  året trots att massavedsandelen ökat. Samtidigt måste
  man vara ödmjuk och säga att första tertialet är
  vårt bästa på året, säger han.

  Den inmätta virkesvolymen de första fyra månaderna
  låg i nivå med förra året, 1 662 000 kubikmeter
  fub.  Tre regioner

  Sedan årsskiftet är Mellanskog indelat
  i tre regioner (Ljusnan, Dalälven och Mälardalen) i
  stället för som tidigare sju arbetsområden. Enligt
  Per Bengtsson har det lett till ökad effektivitet och kortare
  beslutsvägar.

  – Det är färre människor som behöver prata
  med varandra.

  Den nya organisationen innebär att 20 anställda
  förlorar sina jobb. Nedskärningarna görs i huvudsak
  på fältet genom frivilliga uppgörelser. I klartext
  pensionsavgångar. Ännu har personalminskningen emellertid
  inte hunnit slå igenom i resultaträkningen.

  Budgetprognosen är inte officiell. Driftresultatet pekar
  dock i positiv riktning.

  – Något över noll, säger Per Bengtsson.

  Jan Olsson

  Relaterade artiklar

  Till toppen