Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 augusti 2019

  Samverkan om skogen gav ökad lönsamhet

  Högre netto och effektivare skötsel. Det blev resultatet när fem stora markägare i Västsverige gick samman om förvaltningen.

   Nääs slott, som ligger strax utanför Floda i Västergötland, är en av gårdarna i Skogsegendomar i Väst.
  Nääs slott, som ligger strax utanför Floda i Västergötland, är en av gårdarna i Skogsegendomar i Väst. FOTO: August Abrahamssons stiftelse

  I januari 2014 startade ett samarbete mellan fyra stora gårdar i trakten av Alingsås i Västergötland: Östads stiftelse, Öijareds säteri, August Abrahamssons stiftelse Nääs och Hulta Gård. Tre år senare anslöt Uplo Egendom.

  Nu äger de fem gårdarna 20 procent vardera i förvaltningsbolaget Skogsegendomar i väst AB. Den totala arealen är 11 700 hektar och tanken är att genom en mycket aktiv förvaltning kunna göra bättre affärer som en stor aktör än var för sig.

  Redan i början av samarbetet anställdes Anders Josefsson som skogsförvaltare. Han har ett utpräglat affärstänkande och siktet inställt på att varje år förbättra avkastningen för de fem fastigheterna.

  – Vi har varit igång drygt fem år och verksamheten fungerar bättre än någon kunde ana när bolaget bildades. Vi har hittat rätt på marknaden och vår affärsmodell har blivit något av en framgångssaga, säger Anders Josefsson.

   Anders Josefsson, skogsförvaltare.
  Anders Josefsson, skogsförvaltare. FOTO: Skogsegendomar i Väst AB

  Det stora ekonomiska lyftet kom de första två, tre åren då man ställde om virkeshandeln. Lönsamheten ökade och man började tydligt se fördelarna med gemensam förvaltning.

  – Vår virkesaffär är intressant. Vi samlar ihop volymerna och marknadsför virket som en enhet. Stora volymer kombinerat med punktliga leveranser ger mervärde och en bra förhandlingsposition.

  – Jag säljer virket i klump och sköter all administration. Inga mellanhänder behövs. Köparen behöver lägga minimal tid på sin inköpsinsats, vilket ökar möjligheten för oss att få bättre betalt, menar Anders Josefsson.

  Kostnaderna delas upp

  Även om virket säljs i stora enheter står alltid respektive fastighetsägare på kontraktet. Avverkningslikviderna går direkt till respektive ägare. Kostnaderna för förvaltningen delas upp enligt en fördelningsnyckel, där varje ägare står för kostnader i förhållande till areal och avverkad volym.

  – Det här arbetssättet är positivt för alla. Intäkts- och kostnadsfördelningen varierar beroende på aktiviteterna på fastigheterna. Fakturorna för avverkning och skogsvård går till respektive fastighet. Vi kan även göra gemensamma inköp i förvaltningsbolaget och få bättre priser vid upphandling av plantor och entreprenörstjänster.

  Anders Josefsson jobbar direkt för fastigheterna, men får lön via förvaltningsbolaget. Han menar att samarbetet gör att förvaltningen kommer närmare ägaren.

  Några dispyter mellan ägarna har aldrig förekommit, menar han. Men hur är det möjligt när fem stora egendomar samverkar och mycket pengar slussas ut och in i ägarbolagen?

  – Nyckeln till framgång är att allt sker transparent och öppet mellan delägarna. Vi för hela tiden en dialog och jag fungerar som spindeln i nätet. Jag informerar tydligt och regelbundet om vad som händer i bolaget.

  – Sedan spelar det givetvis stor roll att den ekonomiska resultatkurvan har pekat uppåt hela tiden. När delägarna ser alla mervärden och positiva effekter är det lättare att samarbeta, säger Anders Josefsson.

  Den gemensamma målsättningen är att ha välskötta skogar som långsiktigt höjer värdet och avkastningsförmågan på fastigheterna.

  – Vi är ständigt på tå när det gäller skötsel, produktion och miljöarbete. Vi jobbar exempelvis mycket med att rusta upp och bygga ut vägnätet så vi kan erbjuda bra virkesleveranser.

  Anders Josefsson ser regelbunden röjning och gallring som god skogsvård. Kortsiktigt ger det inte så bra netto, men det lönar sig på sikt.

  – Allt går ut på att få så stor volym som möjligt vid slutavverkningen. Det är där pengarna finns.

  Fotnot: ATL har efterfrågat specifika ekonomiska resultat, men Skogsegendomar i väst hänvisar till sekretessavtal kring virkesaffärerna. Fastigheterna som ingår i förvaltningsbolaget drivs som stiftelser respektive enskilda firmor varför resultaten inte är offentliga.

  Skogsegendomar i väst AB

  Vad: Förvaltningsbolag som ägs av Östads stiftelse, Hulta gård, Öijareds säteri, August Abrahamssons stiftelse Nääs och Uplo egendom.

  Var: I trakterna av Alingsås och Bollebygd.

  Bildat: Januari 2014.

  Skogsförvaltare: Anders Josefsson.

  Total areal: 11 719 ha, varav 8 900 ha produktiv skogsmark.

  Årlig avverkning: Cirka 45 000 m3sk

  Total tillväxt per år: 62 000 m3sk

  Mål med den gemensamma skogsförvaltningen

  Högre virkespriser.

  Lägre inköpspriser.

  Högre kvalitet på utförda arbeten.

  Effektivare och högre skogsproduktion.

  Aktivare förvaltning med tydligare ägarperspektiv.

  Fördelar med samarbetet enligt Anders Josefsson

  • Skötseln av fastigheterna blir bättre och effektivare, vilket ger ägarna ett bra resultat.

  • Vi kan generera intressanta affärer för ägarna.

  • Vi får en förvaltning som inte är påverkad av någon annans agenda. Ägaren styr och kontrollerar förvaltningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen