Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 februari

  Sämre resultat för Vida – men ändå näst bästa någonsin

  Sågverkskoncernen Vida redovisar ett försämrat rörelseresultat för 2019 på knappt 661 miljoner kronor, mot drygt 874 miljoner kronor året innan. Ett ökat utbud av barkborreskadat timmer i Centraleuropa har pressat trävarupriserna.

   Vida förklarar delvis det försämrade resultatet med att ett ökat utbud av barkborreskadat timmer i Centraleuropa pressar ner timmerpriserna.
  Vida förklarar delvis det försämrade resultatet med att ett ökat utbud av barkborreskadat timmer i Centraleuropa pressar ner timmerpriserna. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Men det var ändå koncernens näst bästa resultat någonsin. Resultatrekordet uppnåddes 2018, då både massa- och virkespriserna rusade.

  Det framgår av bokslutet. Resultatet efter finansiella poster blev 653,6 miljoner kronor (858). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad på 6,32 miljarder kronor, mot 6,39 miljarder kronor året innan.

  I ett pressmeddelande skriver koncernen att marknaden för trävaror generellt var bra under 2019, men att den försämrades i slutet av året. Tillgången på barkborreskadat timmer i Centraleuropa har påverkat prisbilden negativt.

  ”Efterfrågan har varit fortsatt bra medan utbudet av trävaror i framför allt Europa har ökat på grund av ökad produktion i Centraleuropa, där utbudet av barkborretimmer varit stort. Detta har inneburit en lägre prisnivå i framför allt Europa och Kina, till del har Vida kompenserat detta med ökade volymer till nya marknader”, heter det.

  Räknar med ökad produktion

  Produktionen och utleveranserna av trävaror ökade i koncernens samtliga nio sågverk under förra året och uppgick totalt till 1 808 000 kubikmeter (1 749 000), och koncernen räknar med ökad produktion i år.

  Vida har fyra affärsområden och samtliga gjorde plusresultat utom byggsegmentet (se faktaruta), som dock bara utgör uppåt 3 procent av koncernens omsättning. Ojämn beläggning uppges bland annat ligga bakom minusresultatet i det fallet:

  ”Uppstartskostnader och ojämn beläggning gör dock att intjäningen under 2019 inte varit tillfredställande. Ett flerårigt avtal av bostadsmoduler är under uppstart vilket ger förutsättningar för en jämn och lönsam verksamhet framöver”, skriver koncernen.

   Vidas VD Måns Johansson.
  Vidas VD Måns Johansson. FOTO: Martina Wärenfeldt

  Resultat 2019

  Rörelseresultat per affärsområde (tkr) 2019 och 2018 års resultat i parentes:

  Timber: 627 483 (843 815)

  Packaging: 34 346 (29 290)

  Energy: 23 367 (25 460)

  Building: -19 712 (-1 700)

  Källa: Vida

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen