Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 januari

  Sämre resultat än väntat för Holmen

  Holmen redovisar ett rörelseresultat på 519 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018, framgår det av bokslutsrapporten. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 615 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

   Sämre resultat än väntat för Holmen för fjärde kvartalet 2018.
  Sämre resultat än väntat för Holmen för fjärde kvartalet 2018. FOTO: Arkiv

  I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -94 miljoner kronor. I Infront Datas sammanställning ingick inga engångsposter.

  Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 613 miljoner kronor, medan den justerade rörelsemarginalen blev 15,5 procent. Väntat var 615 miljoner respektive 14,7 procent.

  Försäljningen uppgick till 3 948 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 4 191 miljoner kronor.

  ”Råvarukostnaderna ökat”

  En positiv avvikelse noterades för affärsområdet Skog, vars rörelseresultat blev 326 miljoner kronor, 21 procent över Infrontprognosen. Då ingår en positiv värdeförändring av skogsinnehavet med 112 miljoner kronor.

  För affärsområdet Papper har marknadsläget varit bra under året, med stigande priser. Rörelseresultat kom in på 61 miljoner kronor i fjärde kvartalet, 29 procent under snittprognosen.

  ”Samtidigt har råvarukostnaderna ökat betydligt vilket begränsat resultatuppgången /…/. Arbetet med att förbättra produktmixen går åt rätt håll men utfasningen av vissa produkter påverkade leveranserna negativt under fjärde kvartalet”, kommenterar Henrik Sjölund.

  Stark trävarumarknad

  Även trävarumarknaden har varit stark under året, med höjda försäljningspriser som följd. Under hösten har marknadsläget dock försvagats med ”en viss prispress” som resultat.

  En positiv avvikelse noterades för affärsområdet Skog, vars rörelseresultat blev 326 miljoner kronor, 21 procent över Infrontprognosen. Då ingår en positiv värdeförändring av skogsinnehavet med 112 miljoner kronor.

  Lägre utdelning

  Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

  Utdelningen föreslås bli 6,75 kronor per aktie (6,50), att jämföra med förväntade 6,80 kronor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen