Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 december 2001

  Samer måste godkänna avverkningar

  Inför större avverkningar måste privata skogsägare inhämta renägande samers åsikter. Det är ett av lagförslagen från Rennäringspolitiska kommittén, som lades fram på fredagen.

  Men målen i FN:s ILO-konvention om urbefolkningar
  når inte kommittén.

  – Vi vill lösa frågorna om samernas rättigheter
  ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Inget av de
  tre målen är överordnat något annat. Det
  har varit utgångspunkt för våra lagförslag,
  säger Görel Oscarsson, ordförande i den parlamentariska
  kommittén.

  Den tillsattes i december 1997 och överlämnade på
  fredagen sitt betänkande till jordbruksminister Margareta
  Winberg. Kommittén föreslår bland annat en särskild
  lag om renskötselrätt. Där ska samernas bruksrätt
  av marken införas.

   
  Uppretade

  Ett förslag är att även privata skogsägare
  måste inhämta samråd av samerna innan större
  skogsavverkning sker i renarnas vinterbetesområden. Om oenighet
  ändå råder ska saken avgöras av Skogsvårdsstyrelsen.

  Detta har retat upp fyra av kommitténs tio ledamöter
  som reserverar sig. De anser att för lite hänsyn tas
  till den redan hårt ekonomiskt tärda skogsnäringens
  intressen.

  Men Oscarsson håller inte med.

  – Vi har kompromissat. Och vi ändrar inte i själva
  renskötselrätten, utan snarare stärker förslagen
  den rätt som redan finns, menar hon.

  Kommittén föreslår också en särskild
  lag om bedrivande av rennäring. Där ska det mesta av
  samernas ekonomiska förutsättningar finnas. Kommittén
  föreslår bland annat ett slopande av förbudet
  för samebyarna att bedriva annan näring än renskötsel.

  I norra Sverige är kommitténs arbete minerad mark.
  Oavsett vilka förslag som presenterats vaknar ilskan bland
  skogs- eller jordbrukets företrädare.

   
  Mycket kvar

  Men också samerna kan morra. De kan invända
  mot att kommittén inte nått mål i den FN-framtagna
  ILO-konventionen om urbefolkningars rättigheter.

  – Nej, vi har inte nått så långt. Det får
  bli en senare politisk fråga, säger Oscarsson.

  Nu ska utredningen på remissrunda innan en proposition
  kan läggas till riksdagen. Den väntas komma under nästa
  år.

  TT


  Relaterade artiklar

  Till toppen