Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 24 juni 2018

  Bekämpar vattenbrist med våtmark

  För att motverka de senaste somrarnas torka vill regeringen satsa på våtmarker. Nu ska Naturvårdsverket och SGU samarbeta för att hjälpa kommuner, länsstyrelser och lokala aktörer att restaurera och anlägga nya våtmarker.

  Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning, SGU, jobbar tillsammans för att genomföra regeringens treåriga satsning på våtmarker. Under perioden 2018–2020 uppmuntras länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker runt om i landet. Syftet med satsningen är att öka tillskottet till grundvattnet och att stärka landskapets förmåga att bibehålla och balansera vattenflöden.

  Satsar på nya kartunderlag

  SGU har beviljats två miljoner kronor per år under de här tre åren för att ta fram geologiska underlag och vägledningar samt ge stöd till länsstyrelserna i samband med olika våtmarksprojekt.

  – Våtmarkssatsningen kommer att dra nytta av den utökade grundvattenövervakning som SGU utför i bristområden. Vår kunskap om grundvatten, jordlager och berggrund kommer till nytta vid bedömningar av hur våtmarker bildar och samlar grundvatten, säger Björn Holgersson, statsgeolog vid SGU.

   SGU har gjort ett antal flygningar för att leta efter nya grundvattentäkter i områden som på senare år drabbats av torka. Här letar man efter nya grundvattenreserver på Gotland.
  SGU har gjort ett antal flygningar för att leta efter nya grundvattentäkter i områden som på senare år drabbats av torka. Här letar man efter nya grundvattenreserver på Gotland. FOTO: SGU

  SGU:s uppgift blir att ta fram kartunderlag som bland annat visar jordart, jorddjup, pågående dränering och tillrinning som kan behövas för att planera våtmarksprojekt. SGU har också sedan tidigare tjänsten ”låna en geolog” som kommuner och länsstyrelser kan utnyttja för att få hjälp i frågor som rör jord, berg och grundvatten. Nu blir frågor om våtmarker också en del i ”låna en geolog”-tjänsten.

  Regeringen satsar 200 miljoner kronor för att förebygga torka och kartlägga grundvattenresurser.

  LÄS MER: 200 miljoner mot vattenbristLÄS MER: Vatten ska säkra Sveriges livsmedelsproduktion

  Relaterade artiklar

  Till toppen