Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 mars

  "Saknar bevis på att skogsägare inte kommer i kläm"

  ATL har frågat runt vad man anser om att skogspolitiken ser ut att ha gått i stå med bara sju månader kvar till valet.

  De fem fick den här frågan: Vad säger du om att frågor inom skogspolitiken har dragit ut på tiden?

   Carina Håkansson, vd för branschorganisationen Skogsindustrierna: "Vi konstaterar att regeringens beredningstider när det gäller samtliga dessa frågor är orimligt långa. Utöver dessa frågor väntar vi också på en strategi för bioekonomin. Den långsamma hanteringen är olycklig eftersom det är frågor som är av stor betydelse för branschen och där det behövs tydliga svar från regeringen hur man vill skapa förutsättningar för att utveckla svenskt skogsbruk, svensk skogsindustri och en växande bioekonomi."
  Carina Håkansson, vd för branschorganisationen Skogsindustrierna: "Vi konstaterar att regeringens beredningstider när det gäller samtliga dessa frågor är orimligt långa. Utöver dessa frågor väntar vi också på en strategi för bioekonomin. Den långsamma hanteringen är olycklig eftersom det är frågor som är av stor betydelse för branschen och där det behövs tydliga svar från regeringen hur man vill skapa förutsättningar för att utveckla svenskt skogsbruk, svensk skogsindustri och en växande bioekonomi." FOTO: David Bicho
   Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skogsägarna: ”Oklarheterna kring nyckelbiotoper och artskyddsförordningen orsakar ännu större oförutsägbarhet för skogsägarna. Landsbygdsministern har tydligt uttryckt att skogsägare inte ska komma i kläm i samband med nyckelbiotopsinventering. Så här långt har vi inte sett några som helst bevis på att så inte kommer att bli fallet. Osäkerheten för skogsägare att bruka sin skog riskerar tyvärr att stjälpa nödvändiga investeringar för att nå visionerna om ett fossilfritt samhälle.”
  Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skogsägarna: ”Oklarheterna kring nyckelbiotoper och artskyddsförordningen orsakar ännu större oförutsägbarhet för skogsägarna. Landsbygdsministern har tydligt uttryckt att skogsägare inte ska komma i kläm i samband med nyckelbiotopsinventering. Så här långt har vi inte sett några som helst bevis på att så inte kommer att bli fallet. Osäkerheten för skogsägare att bruka sin skog riskerar tyvärr att stjälpa nödvändiga investeringar för att nå visionerna om ett fossilfritt samhälle.”
   Göran Rune, chef för Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen,: "Vi ser att det är viktigt att vi får klarhet i vad som gäller inom dessa områden. Men till dess så arbetar vi på enligt tidigare fastlagd plan. Vi ändrar naturligtvis plan om regeringen fattar beslut som påverkar vårt arbete."
  Göran Rune, chef för Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen,: "Vi ser att det är viktigt att vi får klarhet i vad som gäller inom dessa områden. Men till dess så arbetar vi på enligt tidigare fastlagd plan. Vi ändrar naturligtvis plan om regeringen fattar beslut som påverkar vårt arbete." FOTO: Henrik Sellin
   Maria Malmer Stenergard (M), miljö- och jordbrukspolitisk talesperson. Hon ställde nyligen en fråga i riksdagen till miljöministern angående översynen av Artskyddsförordningen: "Nu börjar det växa mossa i regeringskansliet. Hur länge ska skogsbruket behöva vänta på besked om den efterlängtade översynen av artskyddsförordningen? För varje dag som går försämrar regeringen förutsättningarna för en hållbar skogsindustri."
  Maria Malmer Stenergard (M), miljö- och jordbrukspolitisk talesperson. Hon ställde nyligen en fråga i riksdagen till miljöministern angående översynen av Artskyddsförordningen: "Nu börjar det växa mossa i regeringskansliet. Hur länge ska skogsbruket behöva vänta på besked om den efterlängtade översynen av artskyddsförordningen? För varje dag som går försämrar regeringen förutsättningarna för en hållbar skogsindustri."
   Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen: "Det är beklagligt att processerna drar ut så på tiden. Vi förväntar oss därför att regeringen, när den väl kommer till skott, presenterar väl genomarbetade förslag som tar ett helhetsgrepp över markanvändningen, inte motverkar måluppfyllelse av riksdagens miljökvalitetsmål och som speglar hela samhällets behov och önskemål."
  Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen: "Det är beklagligt att processerna drar ut så på tiden. Vi förväntar oss därför att regeringen, när den väl kommer till skott, presenterar väl genomarbetade förslag som tar ett helhetsgrepp över markanvändningen, inte motverkar måluppfyllelse av riksdagens miljökvalitetsmål och som speglar hela samhällets behov och önskemål." FOTO: Fredrik Hjerling
  Till toppen