Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 februari 2018

  Vida höjer resultatet

  Förra året var ett bra år för sågverkskoncernen Vida, som presenterar sitt bästa resultat sedan 2007.

  FOTO: Mostfoto

  Alla stjärnor stod rätt för Vida under förra året, och så blev också resultatet det bästa på många år. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 487 miljoner kronor (173) och resultat före skatt till 473 miljoner kronor (159). Med en omsättning på 5,5 miljarder kronor (4,5) blev vinstmarginalen 8,6 procent (3,5).

  I ett pressmeddelande skriver företaget att marknaden för trävaror har varit mycket bra på samtliga Vidas huvudmarknader, Storbritannien och övriga Europa, Australien, USA och Sverige. Bakomliggande är en bra byggkonjunktur, och dessutom har valutakurserna varit gynnsamma.

  Kinesiska marknaden

  Kina är inte någon huvudmarknad för Vida, men den stora efterfrågan på den kinesiska marknaden påverkar indirekt övriga marknader positivt.

  Sågverksdelen är den klart dominerande inom Vida, och rörelseresultat för Timber var 453 miljoner kronor (150), eller 266 kronor per kubikmeter sågad vara (100). Den sammanlagda produktionen i koncernens sågverk uppgick till 1,7 miljoner kubikmeter (1,5).

  Samtliga Vidas affärsområden visade en positiv utveckling under 2017. Omsättningen för affärsområde Energi ökade procentuellt sett mycket. Marknaden för biobränsle förbättrades ytterligare under 2017 och framförallt pellets har en betydligt bättre balans mellan utbud och efterfrågan.

  Fortsatt positivt

  Inför 2018 ser Vida en fortsatt positiv utveckling av trävarumarknaderna, men samtidigt kan läget snabbt förändras. Koncernchef Santhe Dahl ser vissa hot mot den goda konjunkturen.

  – Kina ökar inköpen av trävaror men vad händer om Kina är en bubbla? Oron i Mellanöstern är ett hot, Trump är oberäknelig och vi har fallande priser på bostäder i Sverige – vad händer då med bostadsbyggandet? Sammantaget är det ett hot mot konjunkturen, säger Santhe Dahl.

  Vida 2017

  Rörelseresultat: 487 miljoner kronor (173)

  Vinst före skatt: 473 miljoner kronor (159)

  Omsättning: 5,5 miljarder kronor (4,5)

  LÄS MER: Småland först med regional skogsstrategiLÄS MER: Rotryckning rycker fram

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen