Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 20 januari

  Så ska tillväxten i skogen öka med 20 procent

  Svensk skogsproduktion kan växa med 20 procent fram till 2050, menar Skogsstyrelsen. Det motsvarar ett värde av 25 miljarder kronor per år.

   Om de 88 åtgärderna genomförs kan tillväxten på sikt öka med 20 procent, motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter, till ett värde av 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning.
  Om de 88 åtgärderna genomförs kan tillväxten på sikt öka med 20 procent, motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter, till ett värde av 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning. FOTO: Gunnar Andersson

  Skogsstyrelsen har i samverkan med skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen tagit fram 88 åtgärder för ökad tillväxt i skogen. En av de åtgärder som pekas ut som allra viktigast är skogsskötseln vilket handlar om att plantera, röja och gallra på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Utöver det pekas även åtgärder för minskade skogsskador och användning av bättre plantor ut som avgörande för att klara tillväxtmålen. Samverkansgruppen tror att dessa tre insatsområden kan stå för närmare 80 procent av den förväntande tillväxtökningen på cirka 20 miljoner kubikmeter.

  ”Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi”, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

   Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
  Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. FOTO: Rolf Segerstedt

  Stora klimatvinster

  Samverkansprocessen har pågått i nästan tre år och är en del av det nationella skogsprogrammet med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Utöver de rent ekonomiska vinsterna är gruppens bedömning att ett genomförande av de 88 åtgärderna kommer att ge stora klimatvinster. I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att ”det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år”.

  ”Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar skogen och skogsnäringen en central roll i att ställa om från fossilt till förnybart”, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

  Ökning med 20 procent

  Nästa steg är att se till att åtgärderna genomförs. Skogsstyrelsen har också fått i uppdrag att utveckla en rådgivningskampanj för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk som en del av det Nationella skogsprogrammet.

  Om de 88 åtgärderna genomförs kan tillväxten på sikt öka med 20 procent, motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter, till ett värde av 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning.

  Naturskyddsföreningen ställer sig inte bakom rapporten i sin helhet och har därför anmält en reservation mot den. I en kommentar till Ekot uppger organisationen att rapporten är allt för ensidigt produktionsinriktad.

  Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

  Fakta: 13 insatsområden

  • Aktiv klövviltförvaltning

  • Hantera skadeorsaker utöver klövviltet

  • Askåterföring

  • Dikesrensning

  • Infrastruktur viktig för skogsförvaltning

  • Bästa möjliga skogsodlingsmaterial

  • Skötsel för hög och värdefull tillväxt

  • Främmande trädslag

  • Skogsgödsling

  • Skogsskötsel för andra samhällsmål

  • Fördjupade rådgivningsinsatser

  • Forskning, utveckling och kompetensförsörjning

  • Uppföljning och ständiga förbättringar

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen