Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 november 2017

  Så ser du om fruktade svampen angripit din skog

  Diplodia pinea-svampen har kommit till Sverige för att stanna, enligt forskare på SLU. ATL tittar närmare på hur du som skogsägare kan se om din skog är angripen och hindra spridning.

  Förra året upptäcktes det första större utbrottet i Sverige av svampen Diplodia pinea i en tallplantering utanför Arlanda där 80 procent av tallarna var angripna. Tre år tidigare gjordes den första säkra observationen av den nya skadegöraren i Sverige och i år har man konstaterat att den även angripit tallar i Hälsingland. När tallen angrips dör de nya skotten, inklusive toppskotten, vilket gör att kvaliteten blir sämre på timret och hösttillväxten sämre.

   Angripna tallar i närheten av Arlanda.
  Angripna tallar i närheten av Arlanda. FOTO: Jonàs Oliva

  – Skadegöraren Diplodia har funnits i Sverige i minst nio år, säger Jonàs Oliva, forskare på Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU. Tillsammans med professor Jan Stenlid fick han ett akut bidrag från Forma för att samla in mer information om svampens angrepp för att få en bild av hur fort svampen sprider sig, hur stora skadorna är och om väderlekens betydelse.

  Kan vara svår att upptäcka

  – Svampen har gått under radarn tidigare eftersom skadorna den orsakar på tallskotten är svåra att skilja från knäckesjukan, berättar Jan Stenlid. När vi studerade de angripna tallarna utanför Arlanda hittade vi spår av skador som var nio år gamla och skogsägaren upptäckte skadan först förra året.

  LÄS MER: ”Avverka allt och bränn virket”

  Forskarna har koncentrerat undersökningen på närområdet i Uppland. I skogarna runt Arlandatallarna är hälften av tallarna smittade och Diplodiasvampen har spridit sig norr om Uppsala till Tierp och söderut mot Stockholm.

  – Diplodia verkar finnas i hela Uppland, säger Jonàs Oliva, och förmodligen finns den i låga halter lite överallt.

   Diplodiasjukan kan vara svår att skilja från knäckesjukan.
  Diplodiasjukan kan vara svår att skilja från knäckesjukan. FOTO: Jonàs Oliva

  Svampen är mer utbredd än vad forskarna först trodde när studien inleddes i början av året.

  – Utrotning av svampen som vi trodde var möjlig är inget alternativ längre, säger professor Jan Stenlid. Möjligtvis kan vi minska spridningen genom att ta bort angripna träd.

  LÄS MER: Ny sjukdom akututreds

  Så hindrar du spridning

  Sporerna som svampen förökar sig med är stora och transporteras inte särskilt långt med vinden. Därför kan bortröjning av angripna träd vara effektiv för att hindra spridning.

   I skogarna runt Arlandatallarna är hälften av tallarna smittade och Diplodiasvampen har spridit sig norr om Uppsala till Tierp och söderut mot Stockholm.
  I skogarna runt Arlandatallarna är hälften av tallarna smittade och Diplodiasvampen har spridit sig norr om Uppsala till Tierp och söderut mot Stockholm. FOTO: Jonàs Oliva

  Svampen sprider sina sporer på försommaren mellan maj och midsommar. Under denna tid rekommenderar forskarna att man ska undvika att röja bort angripna träd. När träden ruskas om vid fällning och röjning kan det bidra till spridning av svampen.

  Svampen gynnas av torka och man känner till att angreppen ökar vid torr väderlek. Förra året var det torrt i Arlandatrakten och därför blev angreppet stort.

  Så upptäcker du svampen

  Som markägare är det viktigt att vara observant på skador på träden.

  – Det är ganska lätt att känna igen Diplodians typiska små svarta prickar på barren om man är van, säger Jonàs Oliva. Är man som skogsägare osäker är det bäst att skicka in ett prov till oss på SLU för att få svar.

   Professor Jan Stenlid.
  Professor Jan Stenlid. FOTO: Cajsa Lithell

  Det är på unga tallar, 10-15 år, som svampen orsakar skador på skotten vid torka, säger Jonàs Oliva.

  – Äldre träd får inga skador. Därför ska vi nu undersöka om det beror på att unga träd är mer känsliga för torka eller om det beror på att tillväxten i skotten är högre på de unga tallarna, säger han.

  LÄS MER: Tallsjukdom sprider sig i Sverige

  Det är samma sorts svamp som nu kommit till Sverige som finns nere i södra Europa. Genom DNA-analys har de båda forskarna kunnat konstatera att det rör sig om samma sort.

  – Nere i södra Europa finns Diplodian överallt i men det är bara mycket begränsade lokala angrepp, den ställer inte till med några större skador, berättar Jonàs Oliva. Problemet den skapar är att timret blir av sämre kvalitet eftersom det blir lite krokigt och hösttillväxten blir sämre eftersom de nya årsskotten angrips.

   Professor Jan Stenlid och Jonàs Oliva, forskare vid SLU.
  Professor Jan Stenlid och Jonàs Oliva, forskare vid SLU. FOTO: Privat

  Hittad i Hälsingland

  Första observationen av Diplodia pinea-angripna tallar gjordes fyra mil norr om Arlanda 2013. Säkra observationer har därefter gjorts i Bohuslän, Skåne, på Gotland och i år även ända uppe i Hälsingland.

  LÄS OCKSÅ: Nya regler för A-traktorLÄS OCKSÅ: Följ John och lär dig utrota ogräsetLÄS OCKSÅ: Det här måste du veta för att flyga drönare

  Relaterade artiklar

  Till toppen